Informasjon

Suksessraten ved assistert befruktning synker med alderen

Det er ikke uvanlig å lese om Hollywoodkjendiser som føder sin førstefødte etter å ha passert 40 år. Det kan skape en falsk trygghet. For mulighetene til å bli gravid ved hjelp av assistert befruktning synker markant etter at kvinnen har passert 34 år.

Temaside om Korona

I følge en artikkel i The New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2007;356:379-86) blir mange eksperter overrasket over hvor mange godt voksne par som har urealistiske forventninger til sin egen fruktbarhet. Artikkelforfatteren mener det ikke kan bli sagt tydelig nok, hvor stor effekt en kvinnes alder har på muligheten til å bli gravid - også ved assistert befruktning. For selv om assistert befruktning blir ansett som svært effektiv i forhold til annen behandling, og selv om resultatene har blitt stadig bedre, vil mesteparten av forsøkene ikke ende i svangerskap.

Mange tror de har like gode sjanser

Effekten av en kvinnes alder på utfallet av assistert befruktning, er i følge artikkelforfatteren slående. Suksessraten per overførte fosteranlegg hos kvinner som er 34 år eller yngre, er på 40-49 prosent. Deretter reduseres antallet med 2-6 prosent per år du plusser på kvinnens alder. En kvinne på 43 år vil for eksempel ha bare fem prosent sjanse for at behandlingen skal være vellykket. Samtidig øker risikoen for spontanabort dramatisk. Ved 43 år vil halvparten av svangerskapene ved assistert befruktning ende i spontanabort.

- Ved assistert befruktning blir sjansen til å bli gravid mindre etter 36-37 års alder, men det kommer også an på kvinnens biologiske alder. Men endel på 36-37 år tror kanskje at de har like gode sjanser som de som er yngre til å bli gravide ved assistert befruktning, ettersom de fortsatt har jevnlig menstruasjon, sier Arne Schwennicke, som er lege ved Haugesund Fertilitetssenter.

Kjendiser skaper falsk trygghet

I Norge er den øvre grensen for å få behandling ved en offentlig prøverørsklinikk på 38 år, men klinikkene kan vurdere kvinner opp til 40 år for behandling. Men i magasiner og ukeblader kan vi med jevne mellomrom lese om Hollywoodkjendiser som har passert 40 år når de får sitt første barn.

- Slike medieoppslag kan nok skape en viss trygghet om at det ikke er noe problem å bli gravid selv om man er godt voksen. Men det må endel ressurser til for å klare dette. Jeg tror nok at slike medieoppslag kan påvirke folks oppfatning om mulighetene for å bli gravid, sier Schwennicke.

Svekkede eggstokker og eggkvalitet

Artikkelen i The New England Journal of Medicine viser til kontrasten mellom vanlig assistert befruktning , og assistert befruktning ved bruk av donoregg (dette er ikke tillatt i Norge) fra unge kvinner er stor. Der er suksessraten på 50 prosent etter behandling, - uavhengig av kvinnens alder. Dette sier noe om at den aldersreduserte effekten er et direkte resultat av svekkede eggstokker og eggkvalitet, og ikke har noe med livmorens evne til å fange egget å gjøre.

- Av alle par som vi behandler ved vår klinikk, er det 65 til 75 prosent som får barn. Men alderen er en av de faktorene vi ikke kan rette på, så det spiller en veldig stor rolle for hvor vellykket behandlingen er, sier Schwennicke.

10 prosent er ufrivillig barnløse

I Sverige er i dag en av 50 barn som fødes et resultat av assistert befruktning.

- I Danmark, som er ledende i Europa på dette feltet, er det ca. syv prosent, mens i Norge vil omtrent 2 prosent av de barna som blir født være et resultat av assistert befruktning. To prosent er også et ganske høyt tall, sier Schwennicke.

Hos unge friske par er sjansene for å bli gravide i løpet av en menstruasjonssyklus på 20 til 25 prosent, og i løpet av et år er det 90 prosent sjanse for graviditet. Vanligvis starter utredning av barnløshet når det har gått ett til to år med normalt sexliv uten at kvinnen har blitt gravid. Undersøkelser viser at årsaken til barnløshet i 1/3 av tilfellene finnes hos kvinnen, i 1/3 finnes hos mannen og i 1/3 hos begge.

Det er beregnet at 10% av befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet. Siden kvinner i våre dager venter lenger med å få barn, forventes andelen par som får problemer med å oppnå graviditet, å øke.

Vil du vite mer?