Informasjon

Ufrivillig barnløshet, infertilitet

Ufrivillig barnløshet eller infertilitet betyr manglende graviditet etter ett år med regelmessige og ubeskyttede samleier. Vanlige årsaker til ufrivillig barnløshet er forstyrrelser i eggløsning, skader i egglederne, høy alder hos kvinnen eller redusert sædkvalitet.

Hva er infertilitet?

Infertilitet defineres som regelmessig samleie uten prevensjon over ett år eller mer uten å oppnå graviditet. Primær infertilitet er når en en person aldri har oppnådd graviditet. Sekundær infertilitet er når kvinnen eller mannen har vært gravid eller bidratt til graviditet tidligere. Hos unge, friske par som har regelmessig samleie uten bruk av prevensjon, er sannsynligheten for å oppnå befruktning i løpet av en menstruasjonsperiode 20 til 25 prosent og i løpet av ett år rundt 90 prosent. 

Det er beregnet at en av ti av befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet. Par venter lenger med å få barn og gjennomsnittsalderen for førstegangsgravide øker stadig. Andelen par som får problemer med å oppnå graviditet forventes å fortsette å øke.

Animasjon om nedsatt befruktningsevne, infertilitet
Neste side