Informasjon

Ufrivillig barnløshet, infertilitet

Diagnostikk

Utredning av barnløshet vil avhenge av hvordan problemet oppleves og blant annet kvinnens alder. Hos kvinner under 35 år startes vanligvis ikke utredning før etter ett til to års normalt samliv/sexliv uten påfølgende graviditet. Hos kvinner over 35 år kan en starte utredningen allerede etter seks måneder for å sikre at aktuelle tiltak blir igangsatt mens kvinnen ennå er i reproduktiv alder.  

Utredning av barnløshet er i mange tilfeller en spesialistoppgave, men noen allmennleger som har satt seg godt inn i problemstillingen, foretar de første trinnene i utredningen selv. Første steg på veien er en samtale med legen hvor det vektlegges områder som seksualliv, seksualfunksjon, bruk av prevensjonsmidler, psykososiale forhold og bruk av alkohol, tobakk og medikamenter. Da kartlegges også eventuelt andre sykdommer, tidligere infeksjoner i underlivet, symptomer som kan tyde på forstyrrelser i normal menstruasjonssyklus og forløp av eventuelle tidligere graviditeter.

Neste steg på veien er undersøkelser av mannens og kvinnens underliv, blodprøver som kan avdekke hormonforstyrrelser og undersøkelse av mannens sæd. Hos spesialist undersøkes også kvinnens underliv ved hjelp av ultralyd. Hvilke undersøkelser som gjennomføres i tillegg, avhenger av de funn som gjøres underveis. Med bakgrunn i de undersøkelser som blir gjort, vil man forsøke å komme frem til en sannsynlig årsak til barnløsheten. Dette legger grunnlaget for behandlingen.

Forrige side Neste side