Informasjon

Graviditetstest - hjemmetest

Kan du stole på resultatet?

Du kan selv kjøpe en graviditetstest på apoteket for å finne ut om du er gravid. Å ta en slik test kan oppleves nervepirrende, enten du håper du er gravid eller at du frykter at du er gravid. Men kan du stole på resultatet? Det er viktig å kjenne til når og hvordan du tar en hjemmetest på graviditet, og eventuelt hvilke feilkilder som forekommer.

Kanskje har du merket tidlige tegn på graviditet som at menstruasjonen har uteblitt, du er kvalm og/eller at brystene er ømme.

Når kan jeg ta en graviditetstest?

Det finnes tester som påstår at de gir korrekt svar så tidlig som første dag du har gått over tiden for forventet menstruasjon. De mest pålitelige resultatene får du imidlertid hvis du venter til det har gått en uke etter ventet menstruasjonsblødning1-2.

Kort tid etter at et befruktet egg har festet seg til slimhinnen i livmoren, starter kroppen å produsere et hormon som kalles humant choriongonadotropin (HCG). Dette skjer vanligvis, men ikke alltid, ca. seks dager etter befruktningen. Tidlig i svangerskapet øker mengden HCG i blodet raskt, og mengden dobles bortimot annenhver dag. Hjemmetester kan med høy sannsynlighet påvise dette hormonet i urinen din en uke etter at du skulle hatt menstruasjon. Tidligere enn det er testen mindre pålitelig. Hvis det er viktig for deg å få konstatert tidligst mulig om du er gravid, bør du ta kontakt med fastlegekontoret for å få tatt en blodprøve, den er mer følsom enn urinprøven.

Det finnes ulike typer graviditetstester

Ulike typer graviditetstester finnes. De fleste testene utføres ved at du stikker en urinstrimmel inn i urinstrålen eller du dypper strimmelen ned i et glass med oppsamlet urin i 5-10 sekunder. Noen få minutter senere foreligger svaret, ofte i form av et pluss- eller minustegn, en linje, en fargeendring eller et annet tegn som forteller om prøven viser at du er gravid eller ikke. På noen tester står det enkelt og greit "Gravid" eller "Ikke gravid".

Måten du tar prøven på, kan variere fra test til test. Les derfor instruksene om prøvetakingen nøye.

Hvor nøyaktig er hjemmetestene?

Det finnes hjemmetester som angir at de er 99 prosent nøyaktige allerede fra dag 1. Man bør ikke blindt stole på det. Nøyaktigheten er klart sikrere dersom du venter en uke.

Sannsynligheten er svært liten for at medisiner av ulike slag skal kunne påvirke resultatet.

Kan en positiv prøve være feil?

Selv om det er ytterst sjelden, så er det mulig å få et positivt resultat på en hjemmetest selv om du ikke er gravid. Dette betegnes som en falsk positiv prøve. Det kan skje dersom du nettopp har vært gravid. Det finnes også medisiner som i sjeldne tilfeller kan gi falske positive svar. Eggstokkcyster, graviditet utenfor livmoren eller opphørt menstruasjon (menopause) kan også gi misvisende resultater.

Kan en negativ prøve være feil?

Det er mulig å få et negativt resultat på en hjemmetest selv om du faktisk er gravid. Dette kalles en falsk negativ prøve. Forklaringen kan være:

  • At du har tatt testen for tidlig. Vent minst til det har gått 1 dag over forventet menstruasjonsblødning, helst 1 uke.
  • At du leser av testresultatet for tidlig. Følg instruksene og les av resultatet på det angitte tidspunktet.
  • At urinen er uttynnet. Å drikke svært mye væske før du tar en graviditetstest, kan gi et falskt negativt resultat. Best resultat oppnås ved å bruke morgenurin - da er urinen mest konsentrert.
  • Også her finnes det i meget sjeldne tilfeller medisiner som gir falskt negativt resultat.

Om prøven er negativ og du tviler på om dette er korrekt, så bør du ta en ny prøve etter en ukes tid.

Hvordan forsikre deg om at prøvesvaret er korrekt

Ta kontakt med fastlegekontoret og få tatt en blodprøve som viser med større sikkerhet om du er gravid eller ikke.

Hvis hjemmetesten er negativ, bør du gjenta testen etter noen få dager - særlig hvis du var svært tidlig ute med å ta den første prøven. Dersom prøven fortsatt er negativ, og menstruasjonen ikke er kommet tilbake, bør du kontakte fastlegen din. Det kan være mange årsaker til at menstruasjonen uteblir, som sykdom, stress, overdreven fysisk aktivitet eller hormonelle forstyrrelser.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Home pregnancy tests: Can you trust the results? www.mayoclinic. com
  2. Pregnancy Tests. www.webMD.com