Informasjon

Medisiner kan påvirke unnfangelse

Når et par planlegger graviditet, er det lett å ha hele fokuset på kvinnens helse.

Det finnes imidlertid medikamenter som kan påvirke både kvinnen og mannen.

Hos kvinnen kan det redusere sjansen for graviditet, og det kan øke risikoen for skader på fosteret. Hos mannen kan slike medikamenter redusere antall spermier, og dermed sjansen for å oppnå graviditet, men noen få preparater kan også forårsake abort eller medfødte feil hos barnet.

Medikamenter som påvirker kvinnen og mannen på denne måten, er først og fremst medikamenter som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer - DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. Preparatene brukes imidlertid også ved andre kroniske inflammatoriske sydommer. Dersom du bruker slike medikamenter, bør du kjenne til risikoen knyttet til dem vedrørende gravidtet og amming.

Metotreksat

Dette midlet (Methotrexat®, Ebetrex®) påvirker både egg og sædceller. Det kan også forårsake abort eller medfødte feil som ryggmargsbrokk (spina bifida) hos det ufødte barnet. Bruk av trygg prevensjon er derfor viktig mens du bruker metotreksat - enten du er mann eller kvinne. Metotreksat må ikke tas under svangerskapet eller under amming.

Behandling med metotreksat bør stanse minst 3 måneder (noen leger anbefaler opptil 6 måneder) før du forsøker å bli gravid eller far til et barn. Noen leger mener det holder med 8 ukers opphold før en kvinne som har brukt metotreksat, kan prøve å bli gravid. Når det gjelder menn, er det enkelte fagmiljøer som tilrår minst 4 månder uten medisin før du prøver å bli far. Disse anbefalingene er basert på denne litteraturen1-4.

Blir du gravid mens du bruker metotreksat, bør du snarest snakke med legen din.

Neste side