Informasjon

Medisiner kan påvirke unnfangelse

Når et par planlegger graviditet, er det lett å ha hele fokuset på kvinnens helse.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Det finnes imidlertid medikamenter som kan påvirke både kvinnen og mannen.

Hos kvinnen kan det redusere sjansen for graviditet, og det kan øke risikoen for skader på fosteret. Hos mannen kan slike medikamenter redusere antall spermier, og dermed sjansen for å oppnå graviditet, men noen få preparater kan også forårsake abort eller medfødte feil hos barnet.

Medikamenter som påvirker kvinnen og mannen på denne måten, er først og fremst medikamenter som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer - DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. Preparatene brukes imidlertid også ved andre kroniske inflammatoriske sydommer. Dersom du bruker slike medikamenter, bør du kjenne til risikoen knyttet til dem vedrørende gravidtet og amming.

Metotreksat

Dette midlet (Methotrexate®, Metex®, Ebetrex®) påvirker både egg og sædceller. Det kan også forårsake abort eller medfødte feil som ryggmargsbrokk (spina bifida) hos det ufødte barnet. Bruk av trygg prevensjon er derfor viktig mens du bruker metotreksat - enten du er mann eller kvinne. Metotreksat må ikke tas under svangerskapet eller under amming.

Behandling med metotreksat bør stanses minst 3 måneder (noen leger anbefaler opptil 6 måneder) før du forsøker å bli gravid eller far til et barn. Noen leger mener det holder med 8 ukers opphold før en kvinne som har brukt metotreksat, kan prøve å bli gravid. Når det gjelder menn, er det enkelte fagmiljøer som tilrår minst 4 månder uten medisin før du prøver å bli far. Disse anbefalingene er basert på denne litteraturen1-4.

Blir du gravid mens du bruker metotreksat, bør snarest snakke med legen din.

Azatioprin

Dette preparatet (Imurel®) kan redusere antallet sædceller hos menn, og det kan påvirke eggene til kvinner. Dog ser det ut til at kvinner som bruker azatioprin, føder normale barn og det synes ikke å være økt risiko for medfødte feil. Likevel anbefales det ikke å bruke azatioprin under svangerskapet eller så lenge du ammer.

Ciklosporin

Ciklosporin (Sandimmun®) brukes hyppig blant mennesker som har gjennomgått transplantasjoner og det er heller ikke et uvanlig middel i behandlingen av gikt (artritt). Mange kvinner som har brukt dette medikamentet i svangerskapet, har hatt vellykkede svangerskap. Dog skilles midlet ut i brystmelken, og det anbefales derfor flaskeernæring til barnet.

Cyklofosfamid og klorambucil

Begge disse preparatene (Sendoxan® og Leukeran®) kan forårsake sterilitet både hos menn og kvinner. Menn som bruker disse medikamentene tilrås å fryse ned sæd før behandlingen starter slik at det kan brukes ved fremtidig befruktning. Bruk av slike medikamenter bør stanses minst 3 måneder før man forsøker å oppnå graviditet. Midlene bør også unngås under svangerskapet siden de kan være skadelige. Flaskeernæring anbefales hvis du tar dette preparatet etter at babyen er født.

Leflunomid

Dette preparatet (Arava®) er forholdsvis nytt i behandlingen av leddgikt. Leflunomid kan forårsake medfødte feil og bør unngås både for og under svangerskapet. Trygg prevensjon bør brukes så lenge du inntar dette medikamentet. Leflunomid holder seg lenge i kroppen, og kvinner som ønsker å bli gravide bør vente minst 2 år fra de stanser med dette medikamentet til de forsøker å bli gravide. Av denne grunn er det leger som unngår å foreskrive dette preparatet til kvinner som i fremtiden kan ønske å bli gravide. Ventetiden kan reduseres til 3 måneder hvis du tar en spesialbehandling som vasker ut medikamentet fra kroppen din.

Menn bør stanse å bruke preparatet, gjennomgå utvaskingsbehandling, og så vente 3 måneder før de forsøker å bli far.

Leflunomid skal ikke brukes under amming.

Penicillamin

Mange kvinner har hatt vellykkede svangerskap mens de har brukt dette midlet. Det er imidlertid en risiko for at det kan skape problemer hvis det tas i høye doser tidlig i svangerskapet, og det anbefales derfor ikke.

Sulfasalazin

Dette preparatet (Salazopyrin®) reduserer antall sædceller, men antaller øker igjen når behandlingen stanser. Hvis en mann har vansker med å bli far, kan det være fornuftig å skifte medikamenttype. Mange kvinner har brukt dette preparatet under svangerskap og amming uten at det har skapt problemer.

Biologisk behandling

De biologiske behandlingene omfatter adalimumab (Humira®), etanercept (Enbrel®), certolizumab (Cimzia®), Golimumab (Simponi®) og infliximab (Remicade®). De er forholdsvis nye medikamenter som brukes i behandlingen av leddgikt, psoriasis, multippel sklerose, kroniske betennelsessykdommer i tarmen, etc. Vi har foreløpig begrensede erfaringer med deres effekter under graviditet og amming. Det anbefales å stanse behandlingen 5-6 måneder før du forsøker å bli gravid eller å bli far til et barn. Medisinen kan passere over i morsmelken og virkningen på babyen er ikke kjent.

Kilder

Referanser

  1. Donnenfield AE. Methotrexate exposure prior and during pregnancy. Teratology 1994; 49: 79-81. PubMed
  2. Lewden B, Vial T, Elefant E, Nelva A, Carlier P, Descotes J; French Network of Regional Pharmacovigilance Centers. French collaborative study. J Rheumatol 2004; 31: 2360-5. PubMed
  3. Lloyd ME, Carr M, McElhatton P, Hall GM and Hughes RA The effects of methotrexate on pregnancy, fertility and lactation Q J Med 1999; 92: 551-63.
  4. Ostensen M, Hartmann H, Salvesen K. Low dose weekly methotrexate in early pregnancy. A case series and review of the literature. J Rheumatol 2000; 27: 1872-5. PubMed