Informasjon

Til deg som planlegger å bli gravid

I graviditeten er fosteret mest sårbart for skadelig påvirkning i de første ukene. Ved å planlegge graviditeten - sørge for å unngå skadelige stoffer, og ta tilskudd som folat, gir du fosteret en best mulig start.

Under graviditeten er fosteret mest sårbart for skadelige påvirkninger tidlig i svangerskapet, i ukene tre til åtte. Eventuelle oppståtte skader i denne perioden kan være alvorlige for fosteret.

Befruktningen skjer vanligvis to uker før forventet menstruasjon. Det innebærer at de færreste vet at de er gravide før det er gått minst to til tre uker av svangerskapet. Slik sett kan det være fornuftig å oppføre deg som om du er gravid, før du blir det.

Fosterutvikling:

Bør jeg legge om kosten?

Hvilke næringsstoffer barnet får i seg, er knyttet til hva du spiser. Ensidig og usunt kosthold bør derfor unngås. Det kan også være aktuelt med kosttilskudd dersom du er vegetarianer eller spiser ensidig.

For de aller fleste vil et vanlig, variert, sunt, norsk kosthold være mer enn bra nok. Det kan faktisk være skadelig å ta for mye av enkelte stoffer som f.eks. vitamin A. Et kosttilskudd som likevel bør anbefales, er folsyre (heter også folat). Forskning har vist at lavt folsyre-nivå tidlig i graviditeten, øker risikoen for skader i hjerne og ryggmarg hos fosteret, og at tilførsel reduserer risikoen. Folsyre finnes i spinat, brokkoli, grønne bladgrønnsaker, appelsin, melk, kornprodukt og innmat. For å sikre tilstrekkelig inntak av folsyre anbefales nå alle gravide å bruke folsyre tabletter 0,4 mg daglig fra du planlegger å bli gravid, eventuelt fra du vet at du er gravid, og fram til og med tolvte svangerskapsuke. Det er vist at dette fører til klar nedgang i forekomsten av medfødt ryggmargsbrokk.

Neste side