Informasjon

Til deg som planlegger å bli gravid

I graviditeten er fosteret mest sårbart for skadelig påvirkning i de første ukene. Ved å planlegge graviditeten - sørge for å unngå skadelige stoffer, og ta tilskudd som folat, gir du fosteret en best mulig start.

Temaside om Korona

Under graviditeten er fosteret mest sårbart for skadelige påvirkninger tidlig i svangerskapet, i ukene tre til åtte. Eventuelle oppståtte skader i denne perioden kan være alvorlige for fosteret.

Befruktningen skjer vanligvis to uker før forventet menstruasjon. Det innebærer at de færreste vet at de er gravide før det er gått minst to til tre uker av svangerskapet. Slik sett kan det være fornuftig å oppføre seg som om man er gravid, før man blir det.

Fosterutvikling:

Bør jeg legge om kosten?

Hvilke næringsstoffer barnet får i seg, er knyttet til hva du spiser. Ensidig og usunt kosthold bør derfor unngås. Det kan også være aktuelt med kosttilskudd dersom du er vegetarianer eller spiser ensidig.

For de aller fleste vil et vanlig, variert, sunt, norsk kosthold være mer enn bra nok. Det kan faktisk være skadelig å ta for mye av enkelte stoffer som f.eks. vitamin A. Et kosttilskudd som likevel bør nevnes, er folsyre (heter også folat). Forskning har vist at lavt folsyre-nivå tidlig i graviditeten, øker risikoen for skader i hjerne og ryggmarg, og at tilførsel reduserer risikoen. Folsyre finnes i spinat, brokkoli, grønne bladgrønnsaker, appelsin, melk, kornprodukt og innmat. For å sikre tilstrekkelig folsyre anbefales nå alle gravide å bruke folsyre tabletter 0,4 mg daglig fra man planlegger å bli gravid, eventuelt fra man vet at man er gravid, og fram til og med tolvte svangerskapsuke. Det er vist at dette fører til klar nedgang i forekomsten av medfødt ryggmargsbrokk.

Neste side