Informasjon

Til deg som planlegger å bli gravid

Bør jeg legge om noen av mine vaner?

Noen vaner passer spesielt dårlig under et svangerskap: Bruk av alkohol, røyk eller narkotiske stoffer. De som planlegger å bli gravide, bør tenke over sine alkoholvaner, siden alkohol kan skade fosteret under hele svangerskapet, også i perioden før du vet at du er gravid. Det samme gjelder også for røyk og rusmidler.

Dersom du har problemer med å legge bort disse vanene under graviditeten, anbefales det å søke hjelp hos lege eller jordmor.

Virkning av alkohol

Risikoen for at alkohol kan skade fosteret, øker jo oftere du inntar alkohol, og jo større mengde alkohol som inntas. Alkoholskader på barn strekker seg fra konsentrasjonsproblemer og lærevansker til hjerneskader og alvorlige utviklingshemninger.

Virkning av røyk

Røyking kan føre til ufrivillig abort, blødninger, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. I sin tur er lav fødselsvekt forbundet med økte skader under fødselen. Det er også ting som tyder på at røyking øker risikoen for krybbedød, tregere vekst og at barnet skårer dårligere på IQ-tester, i tillegg til høyere forekomst av ørebetennelser, astma, luftveisinfeksjoner.

Virkning av narkotiske stoffer

Hasj, marijuana, kokain og andre ulovlige rusmidler gir økt risiko for abort, for tidlig fødsel og fødselsmisdannelser. Noen av rusmidlene fører også til at barnet fødes med avhengighet, og dermed vil utvikle abstinenser etter fødselen.

Forrige side Neste side