Informasjon

Til deg som planlegger å bli gravid

I graviditeten er fosteret mest sårbart for skadelig påvirkning i de første ukene. Ved å planlegge graviditeten - sørge for å unngå skadelige stoffer, og ta tilskudd som folat, gir du fosteret en best mulig start.

Under graviditeten er fosteret mest sårbart for skadelige påvirkninger tidlig i svangerskapet, i ukene tre til åtte. Eventuelle oppståtte skader i denne perioden kan være alvorlige for fosteret.

Befruktningen skjer vanligvis to uker før forventet menstruasjon. Det innebærer at de færreste vet at de er gravide før det er gått minst to til tre uker av svangerskapet. Slik sett kan det være fornuftig å oppføre deg som om du er gravid, før du blir det.

Fosterutvikling:

Bør jeg legge om kosten?

Hvilke næringsstoffer barnet får i seg, er knyttet til hva du spiser. Ensidig og usunt kosthold bør derfor unngås. Det kan også være aktuelt med kosttilskudd dersom du er vegetarianer eller spiser ensidig.

For de aller fleste vil et vanlig, variert, sunt, norsk kosthold være mer enn bra nok. Det kan faktisk være skadelig å ta for mye av enkelte stoffer som f.eks. vitamin A. Et kosttilskudd som likevel bør anbefales, er folsyre (heter også folat). Forskning har vist at lavt folsyre-nivå tidlig i graviditeten, øker risikoen for skader i hjerne og ryggmarg hos fosteret, og at tilførsel reduserer risikoen. Folsyre finnes i spinat, brokkoli, grønne bladgrønnsaker, appelsin, melk, kornprodukt og innmat. For å sikre tilstrekkelig inntak av folsyre anbefales nå alle gravide å bruke folsyre tabletter 0,4 mg daglig fra du planlegger å bli gravid, eventuelt fra du vet at du er gravid, og fram til og med tolvte svangerskapsuke. Det er vist at dette fører til klar nedgang i forekomsten av medfødt ryggmargsbrokk.

Overvekt og trening

Dersom du er betydelig overvektig, er det noe økt risiko for å få svangerskapsdiabetes og høyt blodtrykk under svangerskapet. Men dette vil oppdages ved vanlige svangerskapskontroller. Det anbefales ikke å drive aktiv slanking under svangerskap.

Gravide som er veltrente og i god form, har ofte lettere svangerskap og fødsler. Lett trening under svangerskapet kan derfor anbefales. Daglig turgåing er flott trening under svangerskapet. Trener du mye, bør du snakke med legen din om et treningsprogram under graviditeten. Hard trening er ikke vist å være fordelaktig for svangerskap og fødsel.

Bør jeg legge om noen av mine vaner?

Noen vaner passer spesielt dårlig under et svangerskap: Bruk av alkohol, røyk eller narkotiske stoffer. De som planlegger å bli gravide, bør tenke over sine alkoholvaner, siden alkohol kan skade fosteret under hele svangerskapet, også i perioden før du vet at du er gravid. Det samme gjelder også for røyk og rusmidler.

Dersom du har problemer med å legge bort disse vanene under graviditeten, anbefales det å søke hjelp hos lege eller jordmor.

Virkning av alkohol

Risikoen for at alkohol kan skade fosteret, øker jo oftere du inntar alkohol, og jo større mengde alkohol som inntas. Alkoholskader på barn strekker seg fra konsentrasjonsproblemer og lærevansker til hjerneskader og alvorlige utviklingshemninger.

Virkning av røyk

Røyking kan føre til ufrivillig abort, blødninger, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. I sin tur er lav fødselsvekt forbundet med økte skader under fødselen. Det er også ting som tyder på at røyking øker risikoen for krybbedød, tregere vekst og at barnet skårer dårligere på IQ-tester, i tillegg til høyere forekomst av ørebetennelser, astma, luftveisinfeksjoner.

Virkning av narkotiske stoffer

Hasj, marijuana, kokain og andre ulovlige rusmidler gir økt risiko for abort, for tidlig fødsel og fødselsmisdannelser. Noen av rusmidlene fører også til at barnet fødes med avhengighet, og dermed vil utvikle abstinenser etter fødselen.

Jobb og hjem

Du skal være forsiktig med stråling, håndtering av tungmetaller og enkelte gasser under svangerskapet. Det er ikke påvist skadelig stråling fra dataskjermer. Dersom det skulle vise seg at arbeidsplassen din kan være en risiko for svangerskapet ditt, har du krav på beskyttelsesutstyr, eventuelt at du flyttes til en mer skjermet arbeidsoppgave. Hvis dette ikke er mulig, har du krav på permisjon og svangerskapspenger.

De fleste flyselskap tillater ikke gravide å fly under siste del av svangerskapet, det vil si etter uke 36. Dette skyldes ikke at det er fare for fosteret, men at flyselskapene ikke ønsker fødsler om bord. Restriksjonene er strengest for langvarige flyreiser.

Det kan også være fornuftig å unngå nærkontakt med katter under svangerskapet, spesielt dersom du befinner deg i utlandet. Katter kan være kilde til en smittsom sykdom kalt toksoplasmose. Sykdommen er svært utbredt i sydlige deler av Europa, men den er ikke særlig vanlig her i Norge. Sykdommen er vanligvis ikke farlig for mennesker, men den kan påføre ufødte barn fødselsskader dersom du smittes mens du er gravid. Smitten kommer først og fremst fra katte-avføring. Dersom kjøtt gjennomstekes eller kokes, unngår en smitte.

Er det medisiner jeg bør unngå?

Du skal vise forsiktighet med alle medisiner når du er gravid. Dette gjelder med andre ord også medisiner som kjøpes uten resept. Hvis du bruker faste medisiner for tilstander som astma, epilepsi, migrene eller stoffskifteproblemer (lavt eller høyt), bør du snakke med legen din om dette.

Hva om jeg har kronisk sykdom?

Har du diabetes, høyt blodtrykk eller andre kroniske sykdommer bør du diskutere dette med legen din. Det er viktig at slike sykdommer behandles ekstra grundig under en graviditet, og det kan være nødvendig å skifte til andre medisiner enn dem du vanligvis bruker.

Dersom du har kjennskap til arvelige sykdommer i familien din eller hos deg selv, bør du snakke med legen din om dette. Legen kan også fortelle om det er spesielle tester som bør gjøres før eller under svangerskapet, for å avdekke eventuelle feil i arvestoffet til fosteret.

Vil du vite mer?