Informasjon

Gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Gravide kan også dra på tur, men tenk nøye over hvor reisemålet er, før du kjøper flybilletter.

Risiko for gravide

En gravid kvinne som planlegger en lengre reise, bør søke råd hos sin lege angående helserisiko ved reisen og oppholdet, og den økte risikoen svangerskapet i seg selv medfører. Hvis den gravide er frisk, ikke tidligere har hatt kompliserte svangerskap og ikke har spesielle sykdommer, kan hun reise hvis hun tar forholdsregler for ikke å utsette seg selv og fosteret for fare. Det er lavest risiko for komplikasjoner og den gravide er mest i velbefinnende i midtre tredjedel av svangerskapet.

Men komplikasjoner i tidligere svangerskap og tidligere svangerskap utenfor livmoren medfører risiko for gjentakelse. Komplikasjoner i det aktuelle svangerskapet, flerlingsvangerskap og en rekke kroniske sykdommer medfører økt behov for overvåking i svangerskapet og kan innebære at reisen bør frarådes. Problemer med morkaken og alvorlig blodmangel (anemi, inkludert sigdcelleanemi) skal medføre stor tilbakeholdenhet (er relative kontraindikasjoner) med å fly.

Svangerskapsjournal i oversettelse og dokumentasjon for forventet termin bør medbringes. Det er også fornuftig å skaffe seg informasjon om helsetjenestene på bestemmelsesstedet. Planlagt fødsel i land med lavere sykehusstandard bør frarådes, og hjemreise må skje så lenge før termin som flyselskapets regler tilsier.

Gravide utsetter seg for en viss risiko ved å reise utenlands, spesielt til tropiske strøk og ved reiser under primitive forhold. En gravid utsetter seg for en særlig risiko ved å reise til malariaområder. Falciparummalaria hos gravide kan resultere i for tidlig fødsel eller abort. Gravide bør derfor frarådes å reise til malariastrøk hvis det ikke er helt nødvendig. Dersom den gravide allikevel velger å reise til malariastrøk, er det viktig å være nøye med myggstikkprofylakse, og eventuell adekvat medikamentell profylakse. Valg av malariamedikament i høyrisikoområde for malaria må vurderes opp mot risikoen for bivirkning og fosterskade ved bruk av medikamentet.

Neste side