Informasjon

Gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Forebyggelse av malaria

Gravide utsetter seg for særlig risiko ved å reise til malariaområder. De mest effektive forebyggende medisinene bør ikke brukes av gravide i første trimester, gravide blir stukket dobbelt så ofte av malariainfisert mygg, og de har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom og død hvis de får malaria. Falciparum-malaria hos gravide kan resultere i abort eller prematur fødsel. Gravide bør derfor frarådes å reise til malariastrøk hvis det ikke er helt nødvendig.

Dersom den gravide allikevel velger å reise til malariastrøk, er det viktig at hun tar adekvat profylakse (forebyggende behandling). Det viktigste er myggstikkprofylakse som samtidig vil forebygge andre myggoverførte sykdommer, som japansk encefalitt, denguefeber, zikafeber og Chikungunyafeber.

Bruk av atovakvon-proguanil (Malarone®, Provaqomyl®) eller meflokin (Lariam®) under graviditet bør velges bare dersom de forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. På grunn av mulig økt risiko for spontanabort frarådes vanligvis meflokin for gravide i første trimester. Av samme grunn bør graviditet unngås de første 3 månedene etter avsluttet profylakse med meflokin. Meflokin har blitt brukt i annet og tredje trimester uten økt forekomst av fosterskader.

Det er ikke indikasjon for abort dersom en kvinne har brukt medikamentell profylakse uten å vite at hun var gravid.

Forrige side Neste side