Informasjon

Gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Transport

Allerede reiseforberedelsene kan medføre risiko i form av betydelig stress og mas og tunge løft. Langvarige flyreiser medfører risiko for blodpropp. Den generelle risikoen for blodpropp er ca. ti ganger høyere hos gravide enn hos ikke-gravide. Faktorer som bidrar, er langvarig stillesitting, direkte press mot vener (blodårer) og væskeunderskudd pga. tørr luft i fly. Dessuten er det påvist endret blodlevringssmønster som direkte følge av høyden. Enkle og gjennomførbare forebyggende tiltak er mosjon under reisen (sete ved midtgang), rikelig væskeinntak og bruk av støttestrømper. Den teoretiske risikoen for fosterskader på grunn av kosmisk stråling under interkontinentale flyreiser er så langt ikke bekreftet i befolkningsstudier. Oksygentrykket i flykabinen tilsvarer høyde på ca. 2 500 m o.h., og det fører ikke til oksygenmangel hos fosteret.

Forrige side Neste side