Informasjon

Gravide på reise

Generelt gjelder at den gravide bør unngå land eller områder hvor det er økt forekomst av eksotiske sykdommer.

Hopp til innhold

Hvor kan den gravide reise?

 • I Norden og de øvrige deler av det gamle Vest-Europa kreves ingen vaksiner, og faren for sykdommer kan sammenlignes med den vi har hjemme. Unntaket er smitte av toxoplasmose. Men dette er en sykdom som man kan beskytte seg mot ved å ta forholdsregler i forhold til kosthold og mathygiene (se informasjonsskriv om toxoplasmose)
 • I det gamle Øst-Europa er det høyere forekomst av en rekke sykdommer, blant annet turistdiare, toxoplasmose, hepatitt A. Det er derfor større motforestillinger mot å anbefale reiser til disse områdene
 • Gravide anbefales ikke reise til mer eksotiske mål hvor forebyggende tiltak mot malaria er påkrevd, og hvor faren for alvorlige diarrésykdommer er stor. Både malaria og tyfoidfeber er farligere for gravide enn ikke gravide, og infeksjon kan ofte føre til abort eller alvorlig sykdom og skade av fosteret.

Vaksiner

 • Gravideskal ikke ha vaksiner som inneholder svekketlevende virus. Dette gjelder:
  • BCG (tuberkulose)
  • Gulfeber
  • Meslinger
  • Røde hunder
  • Levende poliovaksine
  • Levende tyfoidvaksine
 • Ved andre vaksiner må risikoen ved smitte og sykdom veies opp mot risiko ved vaksinen.

Om toxoplasmose

 • Toxoplasmose er en parasitt-sykdom som smitter gjennom vann eller mat. Parasitten formerer seg hos katter, og spres til både kjøtt og plante-etere gjennom forurensning fra katter. De hyppigste smittekildene er kjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt, eller via grønnsaker
 • Smitte med toxoplasmose fører i de fleste tilfeller ikke til sykdomstegn hos moren, men kan likevel føre til alvorlig sykdom hos barnet i mors mage
 • Det er mulig å forebygge denne smitten ved å være svært nøye med kost og drikke. Et absolutt forbud mot reise er ikke nødvendig dersom det gis grundig informasjon

Om malaria

 • Malaria er farligere for gravide enn for ikke-gravide. I særlig grad er gravide og barn utsatt for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte av den farligste malaria-varianten (plasmodium falciparum). Det er også holdepunkter for at gravide oftere blir stukket av malariamyggen1
 • Medikamentene som gir tilfredsstillende beskyttelse mot falciparum-smitte er meflokin (Lariam) og atovakvon/proguanil (Malarone) - disse anbefales ikke brukt av gravide. Alternativ er behandling med klorokin og proguanil, men dette gir ufullstendig beskyttelse
 • Gravide frarådes derfor reise til område med muligheter for malaria-smitte

Om diarésykdommer

 • En rekke bakterier og virus kan gi betennelser i tarmen og diaré. Turistdiaré er svært utbredt i tropiske og subtropiske strøk i utviklingsland (10-60%). Slike sykdommer vil i de flest tilfeller gå over av seg selv. Men hos gravide er det en tendens til at sykdommene får et mer alvorlig forløp. Sykdommene kan føre til uttørring og svært høy feber, og det er fare for at fosteret kan skades.
 • Gravide bør helst unngå reiser til områder med spesiell risiko for slike sykdommer. Dersom reise likevel foretas må man være særdeles nøye med de hygieniske tiltakene
  • Bruk bare vann fra flasker. Også tannpuss skal foretas med dette vannet. Unngå å bruke isbiter
  • Grønnsaker må skylles i rent vann. Benytt helst frukter med skall, og fjern skallet selv
  • Kjøtt-produkter må være godt kokt eller fullstendig gjennomstekt
  • Unngå iskrem eller melkeprodukter

Flyreiser

 • Lange flyreiser innebærer en risiko for blodproppdannelse. Graviditeten medfører i seg selv en øket risiko for blodpropp. For gravide er det derfor spesielt viktig å forebygge denne komplikasjonen:
  • En bør reise seg opp og vandre i flyet med jevne mellomrom, for eksempel minst en gang hver time
  • Ekstra tilførsel av vann eller ikke alkoholholdige drikker er positivt
  • Noen eksperter anbefaler kompresjonsstrømper til gravide som skal reise over lange strekninger
 • Vanligvis er oksygenkonsentrasjonen i luften lavere i fly enn på bakken. For fosteret er dette uproblematisk på grunn av høy oksygenbindingsevne i barnets blod. For en frisk gravid betyr heller ikke dette noe, men for gravide med blodmangel (anemi) eller hjertesykdom kan dette være en begrensning
 • I følge retningslinjer fra IATA kan gravide reise med fly til og med svangerskapsuke 35. I uke 36 og 37 tillates kun flyreiser på inntil 4 timer uten mellomlanding. Fra og med uke 38 er det ikke tillatt å fly. Reglene kan variere, det anbefales derfor at gravide i tredje trimester kontakter flyselskapet og sjekker reglene før reise

Om stråling i fly

 • Bakgrunnsstrålingen er høyere i fly enn på bakken, men strålefaren er likevel så lav at en enkelt tur-returreise er helt uten problemer. For ansatte i fly, eller kvinner som reiser ofte, kan den totale strålebelastningen overstige anbefalte grenser

Konklusjon

 • Generelt gjelder at den gravide bør unngå land eller områder hvor det er økt forekomst av eksotiske sykdommer
 • Gravide bør i prinsippet unngå reiser til eksotiske reisemål, det vil si tropiske eller subtropiske områder i utviklingsland
 • Land i Vest-Europa, USA og Canada regnes som trygge
 • Dersom gravide likevel må reise til fjerne strøk anbefales kontakt med reisemedisinsk ekspertise for rådgivning

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Hezelgrave NL, Whitty CJM, Shennan AH, Chappell LC. Advising on travel during pregnancy. Clinical review. BMJ 2011; 342: d2506. BMJ (DOI)