Informasjon

Gravide på reise

Generelt gjelder at den gravide bør unngå land eller områder hvor det er økt forekomst av eksotiske sykdommer.

Hvor kan den gravide reise?

  • I Norden og de øvrige deler av det gamle Vest-Europa kreves ingen vaksiner, og faren for sykdommer kan sammenlignes med den vi har hjemme. Unntaket er smitte av toxoplasmose. Men dette er en sykdom som man kan beskytte seg mot ved å ta forholdsregler i forhold til kosthold og mathygiene (se informasjonsskriv om toxoplasmose)
  • I det gamle Øst-Europa er det høyere forekomst av en rekke sykdommer, blant annet turistdiare, toxoplasmose, hepatitt A. Det er derfor større motforestillinger mot å anbefale reiser til disse områdene
  • Gravide anbefales ikke reise til mer eksotiske mål hvor forebyggende tiltak mot malaria er påkrevd, og hvor faren for alvorlige diarésykdommer er stor. Både malaria og tyfoidfeber er farligere for gravide enn ikke gravide, og infeksjon kan ofte føre til abort eller alvorlig sykdom og skade av fosteret.
Neste side