Informasjon

Mat og drikke ved utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Personlig hygiene

Folkehelseinstituttet gir følgende råd:

  • Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk og før du spiser.
  • Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel når håndvask ikke er mulig
  • Gå ikke barbent andre steder enn på badestranden.
  • Rens og stell selv små sår og rifter (i tropiske/subtropiske områder er risikoen for å overføre sykdommer med fuktig jord større).
  • Velg lette, løstsittende klær av naturfiber, helst bomull. Klær av syntetisk materiale blir lett for klamme og varme. Ta også med klær som dekker større deler av kroppen, til beskyttelse mot sterk sol og mot mygg.
Forrige side Neste side