Informasjon

Mat og drikke ved utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Pass på hva du spiser, hvor du spiser og din egen håndhygiene.

I 2018 reiste nordmenn på til sammen 8,1 millioner reiser til utlandet. De siste årene er det årlig meldt i overkant av 4000 tilfeller til Folkehelseinstituttet av meldingspliktige sykdommer hvor det er antatt at pasientene ble smittet i utlandet etter utreise fra Norge. I 2018 utgjorde denne typen reiserelaterte sykdommer 20 prosent av alle tilfeller meldt til Folkehelseinstituttet. I 2018 ble det meldt 4282 tilfeller av smittsom sykdom etter utreise fra Norge.

Sett i sammenheng med den høye reiseaktiviteten smittes nordmenn forholdsvis sjeldent med en alvorlig smittsom sykdom på utenlandsreise. Det er også sjeldent at slike importerte sykdommer fører til utbrudd eller sekundærtilfeller etter ankomst til Norge.

Både barn og gravide har behov for relativt hyppige spisepauser (den voksende livmoren gir ikke plass for store måltider) og ernæringsmessig riktig mat. For barn må rent drikkevann alltid være for hånden. Selv om varm og nytillaget mat er lett tilgjengelig, vil ikke alle barn akseptere ukjente matretter. Reserveproviant kan være helt nødvendig. Kjekspakker og bananer er hygienisk tilfredsstillende og pleier å være lett tilgjengelig, men det kan bli ensformig i lengden.

Toxoplasma

Ved alle reiser utenfor Norden øker risikoen for toksoplasmasmitte (se toxoplasmose), som kan føre til fosterskader. Det anbefales antistofftesting av gravide før reise til land utenfor Nord-Europa. De som ikke har antistoffer, bør vurdere om de vil utsette seg for den økte risikoen for toxoplasmasmitte som reisen medfører. I så fall anbefales ny testing tre uker etter hjemkomst.

Mat og drikke

Mage- og tarminfeksjoner forebygges ved god matvare- og drikkevannshygiene (heat it, peel it or leave it) og håndvask før måltider. Dette er særlig viktig for gravide, fordi diaré kan provosere rier når som helst i svangerskapet. De tilgjengelige vaksinene mot tyfoidfeber og diaré gir begrenset beskyttelse, men bør vurderes for personer som mangler magesyre eller har grunnsykdommer som øker risikoen for komplikasjoner ved diaré, og for personer som skal leve i omgivelser med usikker standard på matvarehygienen. Tannpuss i kokt eller kjøpt vann har liten betydning for voksne, men har stor betydning for mindre barn, som vanligvis svelger tannpussevann. Frukt skal skrelles, vann skal være kokt eller ha tilsvarende kvalitet, og isbiter av dårligere vannkvalitet skal ikke aksepteres. Spedbarn bør ammes hvis det er mulig. På reiser er det mye lettere å amme et spedbarn enn det er å holde flasker rene og blande morsmelkerstatning på hygienisk tilfredsstillende måte. Leker og ting småbarn bruker og putter i munnen, kan vaskes eller desinfiseres. Barn som liker å drikke badevann, kan bades stående.

Andre råd fra Folkehelseinstituttet:

 • Sørg for at fjørfe, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat er godt gjennomstekt eller gjennomkokt
 • Sørg for at andre kjøttprodukter er godt stekt på overflaten
 • Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
 • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
 • Vask kniver, skjærefjøler og annet kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer før det samme utstyret brukes til annen mat.

Ved reiser til områder med dårlige hygieniske forhold er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, salater, majones, iskrem som ikke er meieripakket og frukt som ikke kan skrelles. For øvrig bør man ved utenlandsreiser generelt påse at grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann, samt unngå egg som ikke er varmebehandlet sterkere enn at plommen fortsatt er flytende samt vann som ikke selges på flasker.

 • Grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann
 • Unngå egg som ikke er varmebehandlet sterkere enn at plommen fortsatt er flytende
 • Unngå vann som ikke selges på flasker

Personlig hygiene

Folkehelseinstituttet gir følgende råd:

 • Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk og før du spiser.
 • Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel når håndvask ikke er mulig
 • Gå ikke barbent andre steder enn på badestranden.
 • Rens og stell selv små sår og rifter (i tropiske/subtropiske områder er risikoen for å overføre sykdommer med fuktig jord større).
 • Velg lette, løstsittende klær av naturfiber, helst bomull. Klær av syntetisk materiale blir lett for klamme og varme. Ta også med klær som dekker større deler av kroppen, til beskyttelse mot sterk sol og mot mygg.

Reisediaré

Reisediaré rammer oftere og er mer alvorlig hos barn enn hos voksne. Små barn kan bli uttørket på få timer. Viktigste behandling er rikelig inntak av væske, f.eks. søtet te, risavkok, saft eller doven brus blandet med vann. Selv ved oppkast kan pasienten beholde en del av den tilførte drikken hvis den gis langsomt teskjevis. Pulver for oral rehydreringsløsning (ORS) med salt og karbohydrater i riktig forhold er å få kjøpt. Det blandes ut i vann, og er grei behandling sammen med mat etter ønske. Salt og karbohydrater kan også tilføres som salte kjeks, kalium ved bananer og væske som rent vann. Riktignok inneholder ikke Coca-Cola mikrober, men det er en misforståelse at det er god behandling for diaré. Både juice og brus inneholder så mye sukker at det ufortynnet kan gi økt diaré. Spedbarn med kraftig diaré bør ha legetilsyn før det har gått et døgn. Andre bør kontakte lege hvis diaréen er blodtilblandet eller varer mer enn 2-3 dager med feber.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 
 • Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6.
 • Smittevernveilederen. Utenlandsreiser og smittevern - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 07.06.2019.