Informasjon

Småbarn, gravide og utenlandsreiser

Småbarnsforeldre og gravide som planlegger å reise til ikke-vestlige land, må vurdere hvilken risiko de dermed utsetter seg selv og sitt barn for.

Reiser til ikke-vestlige land

Reiser i disse spesielle periodene av livet krever omhyggelig planlegging. Reiseforsikringen bør dekke hele familien, og for gravide eventuelt for tidlig fødsel. Lange reiser i svangerskapet medfører i seg selv en viss risiko. Hvis svangerskapskomplikasjoner skulle oppstå, kan også lavere nivå på helsetjenestene på bestemmelsesstedet øke risikoen. Selv om spedbarn og småbarn vanligvis greit tilpasser seg nye omgivelser, må man regne med minst like mange sykdomsepisoder under reise som hjemme.

Enkelte vaksiner og malariamidler skal ikke brukes til barn under en viss alder. Bare et fåtall vaksiner og de eldre malariamidlene er grundig studert hos gravide med tanke på fosterskade.

Økt risiko for infeksjoner

Det er ikke noe nytt at nordmenn reiser i arbeidssammenheng, heller ikke at barnefamilier oppholder seg i fjerntliggende strøk i årevis. Men det er en ny trend at lange svangerskapspermisjoner brukes til å oppsøke eksotiske reisemål. Med dagens forflytning av mennesker og internasjonale arbeidsmarked kan reisen bli lang når et nyfødt barn skal besøke slekten. Reiser i disse spesielle periodene i livet krever mye omtanke og forberedelse. I store deler av verden er klima, kosthold og sykdomsforekomst ganske annerledes enn vi er vant til her hjemme. Riktignok meldes ikke veldig mange tilfeller av importerte infeksjoner til Norge, vel 4000 i 2018, men alle aldersgrupper er utsatt, og noen infeksjoner rammer særlig de yngste. Enkelte steder er også risikoen for sykdom så stor at reise bør frarådes.

Risiko for gravide

En gravid kvinne bør tenke seg godt om før hun legger ut på reise til et sted hvor fødselshjelp og nyfødtmedisin kan ha mye lavere standard enn hjemme. Språkproblemer eller kulturforskjeller kan også vanskeliggjøre diagnostikk og behandling. Svangerskapet er riktignok en normal tilstand, men det er en normaltilstand som er så spesiell, og for de flestes vedkommende så sjelden, at det er rimelig å ta ekstra hensyn i den perioden. Reiseforsikringen må alltid dekke hjemreise for hele familien i tilfelle sykdom, for gravide også eventuell for tidlig fødsel og et nyfødt barn.

Skaff informasjon om forholdene på stedet

Før langvarige opphold er det viktig å skaffe informasjon om forholdene på stedet: Tilgjengelighet og kvalitet på matvarer og drikkevann, helsetjeneste (lege, tannlege, sykehus, apotek) og hvilke sykdommer som er vanlige. Bedrifter og organisasjoner som plasserer ansatte i ikke-vestlige land, sørger ofte for at hele familien får en helsesjekk som inkluderer rådgivning og vaksinasjoner, avdekker ev. symptomfattig sykdom og sikrer hensiktsmessige forholdsregler ved kroniske tilstander. Helsemessige forberedelser bør også omfatte tannlegebesøk. Riktignok kan tannbehandling være billig, men mange steder i verden kan både hygienen og kvaliteten på arbeidet stå tilbake for det som er ønskelig. Langtidsopphold innebærer lengre eksponeringstid og dermed økt risiko for smittsomme sykdommer, men risikoen kan reduseres ved at man selv har kontroll over matstell og hjemmemiljø. 

Oppsummering

Lange reiser i svangerskapet medfører i seg selv en viss risiko. Hvis svangerskapskomplikasjoner skulle oppstå, kan også lavere nivå på helsetjenestene på bestemmelsesstedet øke risikoen. Små barn har selv liten glede av å reise, men finner seg vanligvis til rette når foreldrene er i nærheten. Samtidig kan samfunn som er materielt fattigere enn vårt, være meget rike på medmenneskelig varme og omsorg, og ha bedre plass for og glede over barn. Hvis man velger sitt reisemål med omtanke og tar rimelige forholdsregler for å unngå sykdom, kan oppholdet bli en rik og positiv opplevelse for både foreldre og barn.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6. PubMed
  2. Høgh B, Rønn AM. Gravide, børn og udlandsrejser. Ugeskr Læger 2005; 167: 3992-7. PubMed
  3. Folkehelseinstituttet. Reiseråd for barn. Sist oppdatert 05.12.2017. www.fhi.no