Informasjon

Småbarn og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Det er hyggelig med familieferie på eksotiske steder, men husk å ta godt vare på de aller minste.

Foreldre må regne med at barna blir syke minst like ofte under utenlandsopphold som hjemme. I ikke-vestlige land er risikoen for infeksjonssykdommer større, og på fremmede steder kan det være vanskelig å få kontakt med lege.

Beslutningen om å ta små barn med på reiser til tropiske og subtropiske strøk må baseres på en helhetsvurdering om hva som er best for barnet. Dersom barn tas med på slike reiser, bør barnet ha fått de første dosene med vaksine mot rotavirussykdom, difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-infeksjon, hepatitt B og pneumokokksykdom. Det bør også ha fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Dette betyr at barnet normalt bør være over 15 måneder gammelt. I spesielle situasjoner hvor yngre barn skal ha et lengre opphold i tropiske eller subtropiske områder (f.eks. ved flytting), kan det være aktuelt å framskynde vaksinasjons­programmet ved å gi tre doser DTP-IPV-Hib-vaksine med kort intervall.

Det er generelt ikke grunnlag for å fraråde reise med barn til populære reisemål i Asia (for eksempel Thailand) så lenge man tar hygieniske forholdsregler, barnet har startet barnevaksinasjonsprogrammet og blir beskyttet mot myggstikk under oppholdet.

Vaksinasjon

I forbindelse med kortvarige feriereiser er det sjelden nødvendig å gjøre endringer i forhold til det vanlige vaksinasjonsprogrammet. For spedbarn som skal oppholde seg noen måneder eller mer i ikke-vestlige land, bør et vaksinasjonsprogram tilpasset reisemålet vurderes. Vårt vaksinasjonsprogram kan om nødvendig starte fra tomånedersalder (se tabell). I situasjoner der god, tidlig og relativt langvarig immunitet (infeksjonsforebygging) tilstrebes, er det aktuelt å gi tre doser difteri-tetanus-kikhoste-polio-Hib-vaksine med tidlig start (fra 6 - 8 ukers alder) og korte intervaller (minimum fire uker), og ta sikte på fjerde dose etter 1 til 3 år. Poliovaksinasjon bør alltid starte før utreise til område med poliomyelitt (deler av Afrika og Asia). Vaksinen kan gis helt fra fødselen. Også BCG-vaksine kan gis til nyfødte, og er aktuell for barn som skal ha langtidsopphold i ikke-vestlige land. MMR-vaksine gir beskyttelse hos omkring 80 prosent av barna fra ni måneders alder og er aktuell for barn som skal ha nær kontakt med lokalbefolkningen i land der meslinger fremdeles er vanlig (obs Mellom- og Sør-Europa).

Når det gjelder andre vaksiner, bør barna prinsipielt få samme tilbud som voksne i den utstrekning vaksinen er godkjent for aldersgruppen. Vaksinasjon ved lavere alder kan for noen vaksiner gi varig dårligere beskyttelse, for andre økt komplikasjonsrisiko. Gulfebervaksine kreves ved innreise i mange land i Afrika og tropisk Sør-Amerika for barn over 9 - 12 måneder. Selv om hepatitt A hos førskolebarn vanligvis ikke er noen alvorlig sykdom, bør vaksine tilbys fra 12-månedersalder, både for å unngå en ubehagelig sykdomsepisode og for å hindre smittespredning etter hjemkomst. Rabiesvaksine er mest aktuelt for litt større barn, som kan eksponeres for smitte uten at foreldrene får vite det. Meningokokk A+C-vaksine kan brukes fra toårsalder (unntaksvis fra tremånedersalder ved opphold i områder med høy forekomst av meningokokk A-sykdom). Den nye meningokokk C-konjugatvaksinen kan gis til spedbarn.

Neste side