Informasjon

Småbarn og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Temaside om Korona

Omgivelser, klima og høyde

De fleste barn vil greit tilpasse seg et varmt klima. Men små barn kan ikke så lett si ifra om sine behov. Foreldrene må påse at barna er passe kledd for temperaturen, at de holdes i skyggen når det er varmt og får nok å drikke. Spedbarn og småbarn har sart hud og bør beskyttes mot direkte sollys (solhatt eller lue, solkrem med høy solfaktor, T-skjorte under utendørs bading). I tropene hender det at en type spyflue legger egg i tøy som er hengt til tørk. Når tøyet senere tas på, kan fluelarvene gå gjennom huden og forårsake ubehagelige sår. Derfor må tøybleier (og annet tøy) i tropene strykes for å drepe evt. flueegg.

I varmt klima er det viktig å unngå insekter og slanger og forebygge kuttsår og hakemark ved å bruke sko. Det bør søkes råd på stedet om lokale forhold, så man f.eks. ikke går ut i vann som er utrygt pga. brennmaneter, krokodiller, schistosoma (bilharzia), flodhester, hai eller understrømmer.

Barn har i prinsippet samme risiko for høydesyke som voksne. Toleransen for høyde reduseres ved selv lettere luftveisinfeksjoner.

Forrige side Neste side