Informasjon

Småbarn og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

  • Småbarn, gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land
  • Gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land
  • Mat og drikke på utenlandsreiser til ikke-vestlige land
  • Vaksinasjonsprogrammet
  • Sol og solbeskyttelse
  • Malaria

Kilder

Referanser

 
  • Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6.
  • Smittevernveilederen. Utenlandsreiser og smittevern - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 07.06.2019.
Forrige side