Informasjon

Foreldrepenger ved fødsel

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og i barnets første levemåneder.