Informasjon

Amming reduserer MS-attakker?

Hvis kvinner med MS ammer, kan sjansen for å få attakker etter fødselen bli mindre.

Temaside om Korona

Det antyder en amerikansk studie, men det er grunn til å være skeptisk til nyheten.

Artikkelen som er resultat av amerikansk forskning, er blitt publisert i onlineutgaven av Archives of Neurology.

Forskerne fulgte 32 gravide kvinner med Multippel sklerose 1(MS), og 29 gravide kvinner uten MS hvert trimester og fram til ett år etter at barnet var født.

Kvinnene ble intervjuet om både amming og om når menstruasjonen kom tilbake etter fødselen.

Ulike former

Multippel sklerose er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene kan derfor variere fra pasient til pasient avhengig av hvor skadene er, men vanlige tidlige symptomer er blant annet synsforstyrrelse, tretthet og bevegelsesproblemer.

MS opptrer i ulike former. For omtrent ti prosent av pasientene kommer symptomene gradvis. Dette kalles primær progressiv MS. For 90 prosent starter det med episoder med mindre grad av nevrologiske utbrudd (attakker eller relapser), som for eksempel flekker på synet, murring eller nedsatt følelse i ben eller armer. Disse har relapsing-remitting MS.

For kvinner med relapsing-remitting MS, virker det som om det er en redusert risiko for utbrudd under graviditeten, spesielt i de siste tre månedene. Det er også kjent at risikoen for utbrudd er høyere rett etter fødselen.

Neste side