Informasjon

Arbeidsmiljø og svangerskap

På arbeidsplassen er det arbeidsmiljøfaktorer du bør være oppmerksom på som kan virke uheldig på graviditeten, fosteret, barnet i ammeperioden og forplantningsevnen.

Kjemiske stoffer

 • Ugressmidler og insektgifter
 • Legemidler (narkosegasser, cytostatika)
 • Organiske løsemidler (trikloretylen, toluen, enkelte glykoletere, white spirit)
 • Metaller og metallforbindelser (bly, kvikksølv, kadmium, krom, nikkel, mangan)
 • Gummi- og plastråstoffer (vinylklorid, styren, akrylater, formaldehyd, kloropren)
 • Giftige gasser (karbonmonoksyd, svovelvannstoff, blåsyre)
 • Kreftfremkallende stoffer

Biologiske faktorer (smittestoffer)

 • Rubellavirus (røde hunder)
 • Toksoplasma
 • Varicella (vannkopper)
 • Parvovirus B19 (5. barnesykdom)

Fysiske faktorer

 • Arbeid under trykk
 • Støt, vibrasjoner eller bevegelser
 • Manuell håndtering av laster som innebærer risiko, særlig for rygg og hofteparti
 • Støy
 • Ioniserende stråling
 • Ikke-ioniserende stråling
 • Ekstrem kulde og varme
 • Bevegelser og stillinger, reising, andre fysiske belastninger eller skader
 • Arbeid under jorden
 • Stressende arbeidsmiljø, nattarbeid/skiftarbeide

Arbeidsmiljøloven har som formål å beskytte arbeidstakerne. I følge denne loven er arbeidsgiver pålagt å vurdere om påvirkningene på arbeidsplassen er av en art som kan gi risiko for forplantningsskade på barnet. Dersom det er skadelige påvirkninger i arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver sørge for nødvendige verne- og sikkerhetstiltak. Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre fare for forplantningsskade.