Informasjon

Folat og graviditet

Folat anbefales til alle kvinner som planlegger å bli gravide og frem til de er tre måneder på vei. Folat gis som tilskudd i tablettform, med en tablett om dagen.

Temaside om Korona

Folat, er et B-vitamin som er nødvendig for at kroppen skal fungere normalt. Det er svært små mengder som skal til. Det er beregnet at voksne trenger ca. 300 mikrogram per dag (1 mikrogram = 1 milliondel av ett gram), mens kvinner som planlegger graviditet anbefales folattilskudd på 400 mikrogram (0,4 mg) daglig fra minst en måned før befruktning og i svangerskapets første tre måneder, i tillegg til folat fra et variert kosthold.

Hva er folat?

Normalt dekkes behovet for folat med vanlig sunt kosthold. Spinat, brokkoli, grønne blad-grønnsaker, appelsin, melk, kornprodukt og innmat er matvarer som inneholder mye folat, og deler av dette inngår i kostholdet til de fleste. Mangel på folat er derfor relativt uvanlig, og finnes først og fremst hos personer som er feilernærte, eller hvor sykdommer i tarmsystemet fører til svekket opptak av næring.

Hos voksne personer fører mangel på folat i første rekke til at blodprosenten blir for lav selv om en ikke har jernmangel. Folatmangel kan også føre til psykiske symptomer, og det kan føre til forstyrrelser i nervesystemet: svekket følelsessans, forstyrret ryggmargsfunksjon.

Hvorfor ekstra folat ved graviditet?

Folat er en viktig byggestein også for fosteret, og behovet under svangerskap er større enn hos ikke-gravide. Forskning har vist at den medfødte sykdommen som kalles ryggmargsbrokk (myelo-meningocele) har sammenheng med lavt nivå av folat i kroppen. Forskning viser at når kvinner regelmessig tar ekstra tilskudd av folat i forbindelse med svangerskap, har det ført til en tydelig nedgang i forekomsten av denne alvorlige sykdommen. Folattilskudd tidlig i svangerskapet synes også å redusere risikoen for isolert leppespalte med eller uten ganespalte med omtrent en tredjedel, selv om forskningen rundt dette ikke ennå er robust nok.

Selv om ryggmargsbrokk er sjelden, anbefales nå tilskudd av folat før og under første del av svangerskapet som standardbehandling over hele verden. Tidligere bekymringer om mulig økt risiko for kreft ved langvarig tilskudd av folat er avkreftet i flere store studier, også blant mødre og deres barn i Norge. Det er ikke farlig å innta folattilskudd jf. nasjonale anbefalinger, og behandlingen er billig og uten bivirkninger.

Hvordan tar jeg folat?

Folattilskudd er reseptfritt og kjøpes på apotek, for eksempel Folsyre NAF ® eller Nycoplus Folsyre® tbl. 0,4 mg: 1 tablett daglig fra tidspunktet en planlegger å bli gravid. Det vil si at du starter før du er blitt gravid, og du fortsetter til og med uke 12 i svangerskapet. Ved ikke planlagte svangerskap startes folattilskudd når man vet man er gravid, og det brukes til og med uke 12. 

Hos kvinner som tidligere har hatt svangerskap eller fødsler med ryggmargsbrokk anbefales folattilskudd 4 mg daglig i samme tidsrommet, det vil si tidobbel dose.

Du kan gjerne ta multivitamintilskudd som er tilpasset gravide. Preparatene inneholder vanligvis 0,4 mg folsyre per døgndose. Når legen anbefaler økt dose folattilskudd, må du ta folsyretabletter i tillegg. Du må ikke øke doseringen av multivitaminer for å unngå overdosering av andre vitaminer.

En kanadisk kunnskapsoppsummering skiller mellom flere grader av risiko for å føde et barn med ryggmargsbrokk. Den gir følgende anbefalinger for dosering av folattilskudd:

Vanlig risiko: 0,4 mg folat daglig, fra to til tre måneder før svangerskapet inntil fire til seks uker etter fødselen. Folattilskuddet anbefales som del av et multivitamintilskudd tilpasset gravide. 

Når kvinnen selv eller barnefaren har et søskenbarn, en biologisk onkel/tante eller en tremenning med ryggmargsbrokk, er risikoen noe forhøyet. Til denne gruppen kvinner anbefales folattilskudd 1 mg daglig fra tre måneder før svangerskapet, og deretter 0,4 - 1 mg daglig inntil fire til seks uker etter fødselen eller inntil ammeperioden er avslutt.

Risikoen er størst for en mor som selv har ryggmargsbrokk, når barnefaren har tilstanden, når hun eller barnefaren er eller var biologisk mor/far til et barn/foster med ryggmargsbrokk, eller dersom mor eller barnefar har førstegradsslektning med ryggmargsbrokk. Folattilskuddet som anbefales til denne pasientgruppen er 4 mg daglig fra tre måneder før svangerskapet, og deretter 0,4 - 1 mg daglig inntil fire til seks uker etter fødselen, eller inntil ammeperioden er avslutt.

Folattilskudd utover innholdet i multivitamintilskudd (vanligvis 0,4 mg daglig) må du ta som tabletter som kun inneholder folsyre.

Vil du vite mer?