Informasjon

Gravid - og full av spørsmål

Visste du at?

 

Kilder

Referanser

  1. https://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/gravide/#ci4370
  2. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner/Tidlig%20samtale%20om%20alkohol%20og%20levevaner%20%E2%80%93%20Veiviser%20for%20helsepersonell%20i%20svangerskapsomsorgen.pdf/_/attachment/inline/dafb88fc-5b95-4f39-baab-2342b0f898de:22f01c5835cc738adb510c4013252500e37fa057/Tidlig%20samtale%20om%20alkohol%20og%20levevaner%20%E2%80%93%20Veiviser%20for%20helsepersonell%20i%20svangerskapsomsorgen.pdf
  3. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen/levevaner-hos-gravide-tidlig-samtale-og-radgiving/gravide-bor-fa-informasjon-og-samtale-om-et-sunt-og-variert-kosthold-folattilskudd-og-ved-behov-enkelte-andre-kosttilskudd#null-praktisk
Forrige side