Informasjon

Kynnere - livmorens trening frem mot fødselen

Hvordan skiller du mellom rier og kynnere?

Hopp til innhold

Kynnere er en helt normal del av svangerskapet, men de skaper likevel bekymringer for mange gravide. For hva er normalt, og hva er ikke normalt? Og hvordan skal man vite forskjell på kynnere og rier - eller enda vanskeligere, for tidlige rier?

Vi har møtt Kjell Åsmund Salvesen som er professor og overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, for å få svar på noen vanlige spørsmål om kynnere.

- Kynnere er livmorens måte å trene seg opp på, uten at dette påvirker livmorhalsen. Noen kaller det også før-rier, og de kan være svært vanskelige å skille fra rier. Tommelfingerregelen er at om de øker i hyppighet, er vonde og regelmessige, så er det rier. Spørsmålet er bare hva som er vondt, og hva som er regelmessig. I studier lager de ofte regler om at dersom du har flere kynnere enn tre i løpet av 30 minutter, så er det rier. Har du færre, er det kynnere. Når du virkelig har rier, er du ikke i tvil om at det er det du har. Skikkelige fødselsrier skal dessuten vare i 45 sekunder til ett minutt. Men det er et stort problem å skille kynnere og rier fra hverandre - både for kvinner, jordmødre og leger, sier Salvesen.

Kjell Salvesen

Måling av livmorhalsen kan avdekke risiko

Hvor tidlig man merker kynnere, kan variere både fra kvinne til kvinne, og mellom de ulike svangerskapene en kvinne går gjennom. Noen merker kynnere veldig tidlig - allerede før halvgått svangerskap. Det vanligste er at man merker dem mot slutten av andre halvdel av svangerskapet. Kynnere kan komme når som helst, men ofte etter for eksempel energisk trening, bryststimulering eller orgasme.

- Er det riktig at man bør avbryte en treningsøkt, arbeid eller lignende dersom man opplever å få kynnere når man holder på med dette?

- Det er det rådet alle får. Hvis du kjenner at det strammer - så stopp. Tradisjonell behandling av for tidlige rier er å ta det med ro og holde sengen. Det har aldri blitt bevist at dette faktisk hjelper, og det er viktig å påpeke at dette gjelder for tidlige rier, ikke kynnere. Så om det er kynnere du har, kan du fint fortsette som før. Men er du i tvil, så må du få hjelp til å få rede på om det er kynnere eller rier. Den beste måten å finne ut av dette på, er ved å undersøke livmorhalsen ved hjelp av innvendig ultralyd. Om livmorhalsen er kort, er det høy risiko for en for tidlig fødsel. Er livmorhalsen lang, er risikoen lav. Slik kan man faktisk måle om det er kynnere eller rier man har hatt. Dette er en av de viktigste undersøkelsene vi gjør for å avdekke risikoen for en for tidlig fødsel, sier Salvesen.

Overbehandler ni av ti kvinner

I mars 2001 ble det publisert en artikkel i det engelske tidsskriftet The Lancet, der forfatterne hadde undersøkt hvilke tiltak som kunne hjelpe ved truende for tidlig fødsel. I overkant av 6000 kvinner deltok i en randomisert kontrollert studie. Kvinnene ble inkludert dersom legen trodde de hadde for tidlige rier som krevde behandling.

- I gruppen (n=1556) som ikke fikk behandling, hadde 85 prosent av kvinnene fortsatt ikke født etter en uke. Det betyr at vi i den vestlige verden overbehandler ni av ti kvinner. Enten betyr dette at behandlingen ikke virker, eller at vi er for dårlige til å finne ut hvem som virkelig har rier, eller kanskje begge deler. Der kommer målinger av livmorhalsen inn - for det gir en sikker indikasjon på om det er reell fare for at fødselen skal starte for tidlig. Så dersom du trener og har mye kynnere, men har fått målt livmorhalsen og sett at kynnerne ikke har noen effekt på denne, kan du trygt fortsette å trene med mye kynnere, sier Salvesen.

Viktigste risikofaktor er knyttet til tidligere fødsler

Livmoren er en ikke viljestyrt muskel, og kynnere er altså livmoren som trener frem mot fødselen. Men hva er det som utløser kynnere?

- Glatte muskelceller (ikke viljestyrte) vil trekke seg sammen når de utsettes for strekk. Hvorfor livmoren kan vokse og strekkes uten å begynne med rier, er fortsatt en uløst gåte, men vi tror hormoner er viktige. Likevel ser vi f.eks. at tvillinger ofte blir født før termin. Det samme gjelder de som har mye fostervann, eller andre faktorer som gir stor livmor, sier Salvesen.

- Et råd man ofte hører, er at dersom du får hyppigere kynnere når du trener, kan dette være et tegn på at du bør ta det mer med ro, slik at ikke kynnerne skal gå over til ordentlige rier og føre til for tidlig fødsel. Stemmer dette?

- Det er et vanlig utsagn, uten at vi har vitenskaplige bevis for at det er riktig. Den viktigste risikofaktoren for å føde for tidlig er om du har født for tidlig før. Har du født til termin én gang, hender det svært sjelden at det neste barnet blir født for tidlig. Dermed er det enklere for flergangsfødende å vite hvordan de skal forholde seg til slike råd. Men halvparten av alle gravide kvinner har ikke født før, og de er gjerne usikre, sier Salvesen.

I noen tilfeller kan svært hyppige kynnere være et tegn på en infeksjon i kroppen - for eksempel urinveisinfeksjon. Infeksjonen irriterer livmoren og medfører hyppige sammentrekninger. Du kan ha bakterier i urinen uten at du merker at du har symptomer på urinveisinfeksjon. Dette behandler vi med antibiotika hos gravide, men ikke hos ikke-gravide. Derfor kan det være fornuftig å levere en urinprøve til jordmor eller lege om du har hyppige kynnere, slik at man får undersøkt og eventuelt behandlet dette.

Kilder

Referanser

  1. Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W; ORACLE Collaborative Group.. Broad-spectrum antibiotics for spontaneous preterm labour: the ORACLE II randomised trial. ORACLE Collaborative Group.. Lancet 2001; 357(9261): 989-94. PubMed