Informasjon

Kynnere - svangerskapsrier

Svangerskapsriene er lite smertefulle, uregelmessige og det skal gå lenger enn 10-15 minutter mellom hver av sammentrekningene.

Hva er svangerskapsrier?

De siste ukene av svangerskapet kan den gravide merke uregelmessige, smertefrie sammentrekninger i livmoren. De påvirker ikke livmorhalsen slik ekte rier gjør, og de gir ingen åpning av mormunnen. Slike sammentrekninger kalles svangerskapsrier, kynnere eller falske rier.

Svangerskapsriene er lite smertefulle eller helt uten smerter, uregelmessige og det skal gå lenger enn 10-15 minutter mellom hver av sammentrekningene. De er normale og forekommer hos de aller fleste gravide. Enkelte kan også ha slike sammentrekninger tidlig i svangerskapet, men de er da vanskeligere å merke.

Diagnostikk

Ved å lytte til kvinnens beskrivelse av svangerskapsriene, er det lett for legen å skille dem fra fødselsrier. Ved gynekologisk undersøkelse er ikke livmorhalsen forandret, slik man ser ved de ekte riene som kommer når fødselen nærmer seg.

Behandling

Svangerskapsrier er normale og ufarlige og skal ikke behandles. Dersom riene er uvanlig hyppige eller sterke, kan det noen ganger være problemer med å skille dem fra ekte rier. I slike tilfeller vil legen henvise den gravide til fødeavdeling for registrering av rier. På denne måten kan fødselslegen vurdere om riedempende behandling er aktuelt. Når riene blir regelmessige, når kraften i dem øker, dersom de gir smerter eller forekommer med kortere intervaller enn 10-15 minutter, er det sannsynlig at fødselen er i gang.

Vil du vite mer?