Informasjon

Mental helse i svangerskapet

Symptomer på mentale lidelser er de samme i svangerskapet som når du ikke er gravid, men symptomene vil ofte være knyttet til graviditeten.

Å være gravid er for mange en lykkelig og spennende tid. Men ikke alle opplever det slik. Du kan ha blandede, ja endog negative følelser ved det å være gravid. Du kan oppleve det vanskeligere enn andre å takle de endringene og usikkerheten som graviditeten bringer med seg. Fysiske symptomer som morgenkvalme, støtte eller mangel på støtte fra de rundt deg og ulike former for stress kan gjøre det vanskelig for deg.

Graviditeten bringer frem mange tanker og bekymringer:

 • Hvilke endringer vil det å bli mor medføre for deg?
 • Vil forholdet til din ektemann/sambor/partner endre seg?
 • Vil du bli en god forelder?
 • Frykt for at det skal skje noe med fosteret/babyen
 • Fysiske helseproblemer eller komplikasjoner i svangerskapet
 • Frykt for fødselen
 • Manglende støtte eller å være alene
 • Bekymringer knyttet til medikamenter som du bruker

Studier viser at én av fem kvinner har psykiske helseproblemer i svangerskapet eller etter fødselen. Depresjon og angst er de vanligste problemene og rammer 10 til 15 prosent. Hos noen dukker disse problemene opp for første gang under graviditeten, andre har hatt slike problemer lenge før de ble gravide. Din mentale helse i svangerskapet avhenger av flere ting, for eksempel:

 • Hvilke psykiske problemer du hadde før graviditeten
 • Nylige belastende hendelser som samlivsbrudd eller død i familien
 • Om graviditeten er ønsket eller uønsket

Symptomene på mentale lidelser er de samme i svangerskapet som når du ikke er gravid, men symptomene vil ofte være knyttet til graviditeten. Personer med spiseforstyrrelser vil for eksempel finne det vanskelig å akseptere vektøkning og endret kroppsform.

Mentale helseproblemer i svangerskapet

 • Depresjon - du føler deg deprimert og nedtrykt
 • Posttraumatisk stresslidelse - du har flashbacks, mareritt eller føler intenst ubehag når du påminnes tidligere ubehagelige opplevelser
 • Panikklidelse - opplever plutselige anfall med panikk eller frykt
 • Tvangslidelse - har tvangstanker og utfører tvangshandlinger
 • Intens frykt for fødselen
Neste side