Nyhetsartikkel

Perfekt aldersforskjell mellom søsken

Mest vanlig for barn i Norge å bo med søsken

I 2021 var det 1 097 255 barn i Norge. Det er mest vanlig for barn i Norge å bo i en familie med to barn.

Syv av ti familier er kjernefamilier, en av ti er familier med minst ett særkullsbarn, mens to av ti er familier med en enslig forelder. Blant barn som bor med en av foreldrene, er det i nærmere 75 prosent av tilfellene mor barna bor sammen med.

I 2011 bodde 19 prosent av barn uten søsken. Tilsvarende andel barn som bodde uten søsken i 2001, var 17 prosent.

Til tross for forskning, ønsker og håp, er det ikke nødvendigvis enkelt å få barn med akkurat den aldersforskjellen du ønsker, eller den som ser ut til å være mest optimal. Til sist er det kanskje også andre faktorer enn helsen mange vurderer når de velger hvor mange barn de vil ha, og når. Det viktigste er å finne ut av hva du vil gjøre, og hva slags livsstil du vil ha.

Forrige side Neste side