Nyhetsartikkel

Perfekt aldersforskjell mellom søsken

Perfekt aldersforskjell mellom søsken handler ikke bare om hvor mye tid som må gå mellom to fødsler for at det skal gi minst risiko for negative hendelser. Dynamikken mellom søsknene, og egen helse kan også være viktige faktorer.

Temaside om Korona

Verdens Helseorganisasjon anbefaler 18-24 måneder mellom to svangerskap, mens en studie som ble publisert i JAMA i 20181, anbefaler 12-18 måneder mellom to svangerskap.

Studien som ble publisert i JAMA i 2018, har sett på data fra 123 122 mødre med 148 544 svangerskap, i perioden  2004 til 2014. Forskerne fant at de som hadde 12 måneder eller mindre mellom to svangerskap, hadde en liten økning i risiko for en for tidlig fødsel, for lavere fødselsvekt, og for at mor eller barn skulle dø. Det er dog viktig å påpeke at de aller fleste kvinnene hadde sunne svangerskap og fødsler. Komplikasjonene som ble rapportert i studien, rammet færre enn fem prosent. Det betyr at selv hos kvinner med kortere opphold enn 12 måneder mellom to svangerskap, er disse komplikasjonene sjeldne.2

En tidligere studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine (NEJM)3, som inkluderte informasjon fra 173 205 fødsler, konkluderer med at 18-23 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt.

Anbefaler 18-59 måneder mellom to fødsler

I en metaanalyse (oversiktsstudie) som inkluderte 67 studier og ble publisert i the Journal of the American Medical Association i april 20064, skriver forfatterne at både for lang tid mellom to svangerskap, og for kort tid, øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendeler.

Gi kroppen tid til å ta seg igjen

Det er mange faktorer å ta hensyn til når du skal vurdere hva som er optimal tid i mellom to fødsler. Alt kan heller ikke planlegges. Noen opplever å bli gravid på et tidspunkt da det slett ikke var planlagt, og noen kan ha utfordringer knyttet til å bli gravid - det kan ta lenger tid enn man hadde tenkt. 

Vil du ha flere barn, så bør du sette av nok tid mellom to svangerskap til at sjansen er optimal for at både mor og barn skal komme best mulig ut av det. Noen ganger skjer det ting i livet som gjør at du ønsker og trenger mye tid mellom to svangerskap, mens andre vil ønske å få barna svært tett. Det kan gjelde for eksempel par som får barn i godt voksen alder, og som er engstelige for at fruktbarheten skal avta hvis de venter for lenge. Når forskerne har sett på den optimale aldersforskjellen i studiene som vi har referert til i denne artikkelen, har de sett på hvilke tidsrom som gir blant annet lavere risiko for spedbarnsdød, barnedød og undervekt hos barnet. For mor kan for kort tid mellom to fødsler gi økt risiko for blødning i svangerskapet, for tidlig vannavgang, og økt risiko for død.

Seks måneder eller mer etter avsluttet amming anbefales for at mor skal klare å gjenoppbygge ernæringslagrene sine.

Gode lekekamerater eller hjelpsom storebror/-søster?

Å få barn som er tett i alder, kan være utmattende i småbarnsfasen, men barn som er nær i alder blir ofte gode lekekamerater og vil ofte være opptatt av de samme tingene. Men du er ikke garantert at de blir gode lekekamerater, selv om de er tette i alder. En ulempe med å ha barn som er nær hverandre i alder, kan være at de krangler mer og/eller sammenligner seg mer med hverandre5. For eksempel ved at storesøster er veldig mye flinkere til å perle, uten at lillebror skjønner hvorfor hun klarer det så mye bedre enn han. Eller at det kan være vanskelig å forstå hvorfor storesøster får lov til å være oppe en time lenger enn lillebror. En annen viktig faktor kan være hvor krevende/aktivt ditt første barn er.

Med tre til fire års aldersforskjell kan det være enklere å gi hvert barn mer individuell oppfølging. I tillegg kan et eldre barn kanskje hjelpe til mer med småsøsken. Det kan også se ut som det er mindre søskensjalusi når det er større aldersforskjell mellom søsknene. Samtidig vil disse barna være på ulike stadier i oppveksten, og kanskje leke mindre sammen enn de som er tett på hverandre.

Ett-barns familien vokser raskest

Ifølge Statistisk Sentralbyrå6 finnes det i Norge 636 100 familier med barn under 18 år. I omtrent 45 prosent av barnefamiliene er det bare ett barn, men bare 20 prosent av barna bor i en slik familie. 

Ifølge Eurostat7 har de fleste familier (47 prosent) innen land i EU ett barn. Studier viser at enebarn klarer seg like bra som barn med søsken. Uten søsken kan det være lettere å gi god oppfølging og full oppmerksomhet. Men det krever at foreldrene er flinke til å ta med barna i miljø der de får treffe andre barn, for i utgangspunktet risikerer enebarn å gå glipp av viktig samspill med andre barn, sosialisering og det å måtte dele ting med søsken.

Mest vanlig for barn i Norge å bo med søsken

I 2021 var det 1 097 255 barn i Norge. Det er mest vanlig for barn i Norge å bo i en familie med to barn.

Syv av ti familier er kjernefamilier, en av ti er familier med minst ett særkullsbarn, mens to av ti er familier med en enslig forelder. Blant barn som bor med en av foreldrene, er det i nærmere 75 prosent av tilfellene mor barna bor sammen med.

I 2011 bodde 19 prosent av barn uten søsken. Tilsvarende andel barn som bodde uten søsken i 2001, var 17 prosent.

Til tross for forskning, ønsker og håp, er det ikke nødvendigvis enkelt å få barn med akkurat den aldersforskjellen du ønsker, eller den som ser ut til å være mest optimal. Til sist er det kanskje også andre faktorer enn helsen mange vurderer når de velger hvor mange barn de vil ha, og når. Det viktigste er å finne ut av hva du vil gjøre, og hva slags livsstil du vil ha.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Schummers L, Hutcheon JA, Hernandez-Diaz S et al.. Association of Short Interpregnancy Interval With Pregnancy Outcomes According to Maternal Age. JAMA Internal Medicine 2018. jamanetwork.com
  2. NHS: Women 'should leave at least a year between pregnancies' www.nhs.uk
  3. Zhu BP, Rolfs RT, Nangle BE, Horan JM. Effect of the interval between pregnancies on perinatal outcomes.. N Engl J Med. 1999; 340(8): 589-94..
  4. Conde-Agudelo A, Rosas-Bermúdez A, Kafury-Goeta AC. Birth spacing and risk of adverse perinatal outcomes: a meta-analysis.. JAMA 2006; 295(15): 1809-23. PubMed
  5. Mayo Clinic: Sibling rivalry: Helping your children get along www.mayoclinic.org
  6. Statistisk Sentralbyrå: Slik er norske barnefamilier www.ssb.no
  7. Eurostat: Families with children in the EU ec.europa.eu
  8. SSB. Familier og husholdninger 2021 www.ssb.no