Informasjon

Søvnløs i barseltida?

Nær 60 prosent av norske barselkvinner har søvnproblemer.

Og de fleste sover mindre enn anbefalt.

En ny, norsk doktorgradsavhandling viser sammenhengen mellom kvinners søvnmønster i barseltiden og depresjon.

- Undersøkelsen viser at 16 prosent av kvinnene rapporterte om depressvie plager. Dette var overraskende høyt, sier Signe Karen Dørheim til Nhi.no.

Hun er konstituert overlege ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssykehus, og har skrevet avhandlingen: ”Depression and sleep in the postnatal period. A study in Nepal and Norway.” Dørheim har forsket på forekomsten av fødselsdepresjon i Nepal og Norge, og risikofaktorer for at en nybakt mor skal få en depresjon.

I Norge ble også søvnmønsteret etter fødselen studert, både ved spørreskjema og daglige søvnregistreringer. I alt deltok 426 nepalske og 2830 norske kvinner i studien.

Les også: Noen råd om babyer og nattesøvn

Avliver myte

I Norge hadde 60 prosent moderat til alvorlige søvnproblemer to måneder etter fødselen. De fleste sov mindre enn anbefalt – i snitt 6,5 timer per natt.

Det er kjent at kvinners søvn forandres i barseltiden, men til nå har det vært lite forsket på sammenhengen mellom dette og depresjon.

- Studien viser at kvinner som ikke var deprimerte, sov like dårlig som kvinner som var deprimerte. For de kvinnene som er deprimerte, kommer dårlig søvn på toppen av mye annet og er dråpen som får begeret til å renne over, sier Dørheim.

Dårlig søvn kan være en forklaring på hvorfor kvinnen er trøtt og mangler krefter om dagen, men dette kan for noen også være et uttrykk for depresjon. Med sin doktrogradsavhandling avliver Dørheim myten om at kvinner som sliter med depresjon etter fødselen, ikke egentlig er deprimerte, men bare sliter med dårlig søvn.

Drar hjem til mor

Mens 16 prosent av de norske kvinnene hadde depressive plager, hadde fem prosent av nepalske kvinner det samme.

Folkegruppen som Dørheim gjorde undersøkelser blant i Nepal, har som skikk at den nybakte moren drar hjem til sin egen mor etter fødselen. Ingen av de som reiste hjem til sin egen mor etter fødselen i Nepal, led av depresjon. Dette kan, ifølge Dørheim, være en viktig tradisjon å ta vare på.

- Når kvinner i Nepal gifter seg, er det gjerne for å få barn. Da går de inn i denne rollen og slår seg til ro med dette. I Norge har vi det gjerne så travelt med å rekke alt - både jobb, fritid og sosialt liv. Men å ha en baby er en fulltidsjobb, og det kommer kanskje overraskende på mange, sier hun.

Effektiv søvn

Med en nyfødt baby i huset, er det mange foreldre som er våken lange perioder i løpet av natta. Dørheim sier at anbefalt søvn per natt er mellom sju og ni timer. Det er viktig at søvnen er sammenhengende – at søvnen er effektiv.

Vi vet at foreldre sover gradvis bedre jo eldre barnet blir. De fleste tenker at dette er en tid som går over, sier hun. Dørheim mener en bør passe seg for å sove mye på dagtid og at en halv time bør være nok. Det er viktig å opparbeide seg et søvnbehov fram til natta.

Studien til Dørheim viser at førstegangsfødende sover mindre enn de som har flere barn. Grunnen kan være at de er mer uvant med situasjonen, med ammingen om natta og at de kanskje i større grad blir liggende og lytte til lydene fra babyen.

- Studien viser at mor sover bedre hvis babyen ligger på et annet rom. 50 prosent av babyens søvn er urolig søvn, såkalt REM-søvn, og i denne perioden ligger babyen gjerne urolig. Dette kan holde foreldrene våken, sier hun.

Det så også ut som om mødre til guttebabyer sover litt dårligere enn mødre til jenter. Grunnen kan være at gutter er litt mer urolig når de sover enn jenter.

Problemer med partneren

Ifølge avhandlingen har dårlig søvn sammenheng med depresjon både i Nepal og Norge. Men depresjon var også relatert til dårlig forhold til partneren, til tidligere depresjon, depresjon under svangerskapet og stressende livshendelser det siste året – som tap av nære pårørende, sykdom eller ulykker.

- Dårlig forhold til partneren var en risikofaktor for depresjon. Mange menn får også en reaksjon etter fødselen og blir kanskje usikre. Det er viktig at også far stiller opp, ikke flykter vekk, men har forståelse for at det er en heltidsjobb å ha en baby, sier Dørheim. Hun forteller at blant samboende par er det i barnets første leveår det er størst sjanse for at foreldrene går fra hverandre.

- Det kan være viktig å ikke ta de største diskusjonene når en er trøtt. Kanskje blir ikke problemene så store hvis man snakker sammen senere - når man er mer opplagt, sier hun.

Vil du vite mer?