Informasjon, veiviser

Snus og graviditet

Når mor snuser i svangerskapet, er risikoen for fosteret på mange måter lik risikoen ved røyking i svangerskapet. Det beste for barnet er derfor at mor slutter helt å bruke snus.

Hvordan påvirker snusing fosteret?

Snusing i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet. Forskning viser at bruk av snus, i likhet med røyking, øker risiko for dødfødsler, små barn, redusert fødselsvekt, keisersnitt, kortvarig pustestans og leppe/ ganedefekter. Det antas at nikotinet i snusen gjør at blodårene i morkaken og i livmoren trekker seg sammen, og barnet får mindre tilførsel av oksygen og næring.

Det er usikkert i hvilken grad bruk av svensk snus påvirker antall dødsfall i første leveuke, antall hjerterytmeforstyrrelser og antall mødre som får svangerskapsforgiftning.

Hjelp til å slutte

Nikotin er sterkt avhengighetsskapende og for noen kan det være vanskelig å slutte. Gravide spør av og til om det hjelper å trappe ned på snusingen. Det beste for barnet er å slutte helt. Fostre har ulik sårbarhet, og det er ikke mulig å angi en nedre grense for hvor mye tobakk et foster tåler. Dersom du synes det er vanskelig å slutte med snus, kan du få hjelp. Fastlege og jordmor kan være gode støttespillere.

Appen «Slutta» er en gratis app for snus- og røykeslutt. Mange frisklivssentraler tilbyr hjelp til røyk- og snusavvenning.

Hva er snus?

Snus består i hovedsak av finmalt tobakk, vann, salt, glyserol og ulike aromastoffer. Mange av disse stoffene er tilsatt snusen for å gi fuktighet og et optimalt opptak av nikotin. Snus inneholder flere stoffer som kan være kreftfremkallende. Nikotin er et avhengighetsskapende stoff som finnes naturlig i tobakk.

Nikotinopptaket fra snus skjer gjennom munnslimhinnen og når en topp etter om lag en halvtime. Snus gir like mye eller mer nikotin enn sigaretter.

Abstinensplager

Avhengighet av nikotin merkes først og fremst når man ikke snuser eller på annen måte tilfører nikotin. Da vil du kunne oppleve abstinenssymptomer som svimmelhet, konsentrasjonsproblemer, nedstemthet, kroppslig ubehag, hodepine, svette og sterkt sug etter nikotin. Noen gravide frykter at uro og ubehag i forbindelse med snusslutt virker negativt på barnet, men det fins ingen holdepunkter for dette. Abstinensplagene er verst de to-tre første dagene og vil for de fleste være over i løpet av én til fire uker. Plagene kan lindres, for eksempel gjennom å være fysisk aktiv, drikke mye vann, drikke lite kaffe og ved å spise regelmessig slik at blodsukkeret holdes stabilt.

Kan gravide bruke nikotinlegemidler?

Nikotinlegemidler reduserer abstinensplagene ved å tilføre kroppen nikotin. Gravide bør unngå nikotin i alle former. Hvis avhengigheten er høy og det er veldig vanskelig å slutte, må risikoen ved bruk av nikotinlegemidler veies opp mot risikoen ved å fortsette å snuse. All bruk av nikotinlegemidler bør diskuteres med lege.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Helserisiko ved snusbruk. Publisert 01.11.2019. www.fhi.no