Informasjon

Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme er plagsomt, men en normal og svært hyppig plage. Tilstanden medfører svært sjelden noen alvorlig påvirkning av den gravides generelle helse.

Hva er svangerskapskvalme?

Svangerskapskvalme begynner som regel i svangerskapsuke fire til seks, regnet etter siste menstruasjons første dag. Plagene vil hos mange øke fram mot uke ni til ti, og deretter avta og gradvis forsvinne. I perioden mellom uke 12 til uke 15 forsvinner plagene helt hos de fleste. I noen tilfeller kan kvalmen vedvare helt til fødselen.

For mange er kvalmen særlig plagsom om morgenen, men dette varierer og noen plages igjennom hele døgnet. Kvalmen kan være ledsaget av tretthet, og det er ikke uvanlig at graden av plager varierer fra dag til dag.

Dersom tilstanden blir så alvorlig at den påvirker din allmenntilstand, kalles den hyperemesis gravidarum. Denne tilstanden kjennetegnes ved så kraftig kvalme og brekninger at det går betydelig utover allmenntilstanden. Plagene kan være så uttalte at du verken får i deg mat eller drikke, og følgene kan være vekttap og uttørking.

Vanlig svangerskapskvalme oppleves av ni av ti gravide, i varierende grad. Ekstrem svangerskapskvalme —hyperemesis gravidarum, rammer kun rundt én av hundre gravide.

Årsaker

Årsakene til at så mange gravide blir plaget av kvalme, er ikke sikkert kjent. Mange forklaringer er imidlertid foreslått - endringer i samspillet mellom nervesystem og hormoner, endret funksjon av binyrer og hypofyse med forhøyet nivå av stoffskiftehormon og endringer i kjønnshormoner, regnes alle å kunne ha betydning for utvikling av svangerskapskvalme.

Kvalme i tidligere svangerskap gir noe økt risiko for slike plager i et nytt svangerskap. Kvalmen er også ofte mer uttalt i flerlingesvangerskap. Arv synes å spille en rolle. Det er usikkert om psykiske faktorer kan ha en betydning, men det er mer sannsynlig at eventuelle psykiske plager er en følge av enn en årsak til kvalmen.

Hvordan stilles diagnosen?

Sykehistorien og vektkurven din hjelper legen til å bedømme hvor alvorlig tilstanden er. SUKK-S skår er et spørreskjema som kan hjelpe legen å gradere alvorlighetsgraden av kvalmen og følge opp behandlingseffekt. Dersom kvalmen er så uttalt at den fører til manglende vektøkning — eller til og med vekttap, gir det grunn til ekstra nøye oppfølging og behandling. I uttalte tilfeller, dersom du ikke får i deg næring og går ned i vekt, kan innleggelse i sykehus bli nødvendig.

Behandling

Du kan selv forsøke å lindre kvalmen ved å spise ofte, men lite om gangen. Det kan også være nyttig å innta dagens første måltid til sengs. Noen får det bedre dersom de bruker mat som er lite krydret. Mange opplever også at mager mat tåles bedre en feit mat. Drikke tåles ofte best dersom den er kald, og noen blir mindre kvalm dersom det er kullsyre i drikken. Det sentrale er at en legger merke til hva som fungerer og lager sin egen plan.

Det anbefales alltid å forsøke uten medisiner i første omgang. Dersom plagene er så uttalte at det er behov for medisiner, så finnes det medikamenter som er ufarlige og som kan hjelpe. Såkalte antihistaminer, som blant annet brukes mot reisesyke, vitamin B6 og ingefær er vist å kunne ha lindrende effekt. Det finnes også et kombinasjonspreparat bestående av vitamin B6 og antihistaminet doksymalin. Dersom ingen av disse har effekt, kan et kvalmestillende legemiddel kalt metoklopramid forsøkes.   

Antihistaminer som anbefales er meklozin eller prometazin. Meklozin kan fås uten resept i en liten pakning. Midlene lindrer plagene og er trygge i bruk. Ulempen er at du kan bli trøtt og søvnig av dem. Metoklopramid er vurdert som trygt for fosteret, men i noen tilfeller kan middelet gi kortvarige bivirkninger i nervesystemet hos mor. Legemiddelet fås kun på resept.

Mange gravide får plager med sure oppstøt under graviditeten. Det er ikke uvanlig at sure oppstøt og svangerskapskvalme forekommer samtidig. Les mer om behandling ved brystbrann/sure oppstøt.  

I noen tilfeller kan det også være aktuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen eller sykemelding dersom plagene er uttalte. Ved ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum, med manglende vektøkning eller vekttap, er det aktuelt å legge deg inn på sykehus for væske- og ernæringsbehandling.

Les mer om ekstrem svangerskapskvalme.

Hvordan er langtidsutsiktene?

Svangerskapskvalme er en vanlig tilstand, og i de fleste tilfeller forsvinner plagene innen 16 ukers svangerskap. I de mer uttalte tilfellene kan det være behov for hjelp og behandling. 

Prognosen er svært god både for mor og barn. Svangerskapskvalme kan være svært slitsomt for mor, men fosterets vekst og utvikling påvirkes ikke. De anbefalte kvalmestillende medisinene er trygge i bruk og fører ikke til fosterskader.

Vil du vite mer?