Nyhetsartikkel

Tåler gravide mindre enn før - eller har kravene fra samfunnet blitt for store?

Er gravide i økende grad blitt sykeliggjorte, eller er det samfunnet som stiller for store krav til gravide kvinner? Professor og overlege Kjell Å. Salvesen tror ikke alle sykemeldingene blant gravide skyldes medisinske årsaker, men han tror likevel at de sykmeldte kvinnene har god grunn til å ikke gå på jobb.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det fødes ca. 60 000 barn i Norge hvert år. Nesten 75 prosent av mødrene er yrkesaktive, og gravide står for ca. en tredjedel av alle fraværsdager for kvinner i alderen 20-39 år. I følge Bergens Tidende har ca. 60 prosent av gravide arbeidstakere minst ett sykefravær i graviditeten.

- Er det sykeliggjøring eller tilrettelegging?

I en lederartikkel i Ugeskrift for læger fra mars 2007, skriver forfatteren blant annet at "graviditet og fødsel i økende grad har blitt sykeliggjort i løpet av de siste 20-30 årene".

Kjell Å. Salvesen er professor og overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, og han er ikke helt enig i den konklusjonen.

- Er det sykeliggjøring, eller handler det om at vi i dag tar mer hensyn til gravide? Da kona mi, som er sykepleier, fødte for 25 år siden, jobbet hun hele svangerskapet og fødte på fridagen sin. I dag er det ganske vanlig at gravide som jobber på sykehus, blir helt eller delvis sykmeldt fra nattevakter siste del av svangerskapet. Men er dette sykeliggjøring, eller handler det om tilrettelegging, og det å ta vare på gravide arbeidstakere? Når vi hører at 50-60 prosent av gravide er sykmeldt i svangerskapet, er det mange som reagerer med å si at gravide kvinner ikke tåler noenting lenger. Gravide jobbet nok mer før, men om de jobber mindre i dag fordi de har blitt så sytete, vet jeg ikke om jeg er enig i. Det er viktig å huske at mange er delvis sykmeldte. Dette har nok også mye med hva slags type jobb man har, og om arbeidsplassen er inkluderende, tenker langsiktig og er opptatt av å ta vare på sine gravide arbeidstakere, sier Salvesen.

Neste side