Nyhetsartikkel

Tåler gravide mindre enn før - eller har kravene fra samfunnet blitt for store?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Helt ok med sykmeldinger mot slutten av svangerskapet

Blant gravide Nhi.no har snakket med, er det flere som oppgir andre årsaker enn sykdom for at de har blitt sykmeldte. Noen kan fortelle om arbeidsgivere som har ønsket at de skal sykmelde seg fremfor å møte "redusert" (på grunn av kvalme eller lignende) på jobb - slik at de heller kan bruke en vikar. Andre kan fortelle om vikariat som går ut to måneder før foreldrepermisjonen starter, der en sykmelding gir bedre økonomisk utbytte enn om de fikk arbeidsledighetstrygd de siste to månedene. De færreste ser på det som en mulighet å få en ny jobb så nært permisjonen.

- Jeg tror egentlig ikke at det er medisinske årsaker til de fleste av sykmeldingene. Det er riktignok flere som har diagnosen bekkenløsning i Norge enn i andre land, men dette utgjør likevel ikke mer enn 6-10 prosent av de gravide. Jeg tror det er mange som har sosialrelaterte grunner. Om det er en utbredt holdning i samfunnet at norske gravide må få lov til å være borte fra jobb "fordi de fortjener det", eller om det er arbeidslivet som har blitt mer krevende, vet jeg ikke. At det er risikofylt å jobbe når man er gravid, tror jeg vi må komme bort i fra. Personlig synes jeg samfunnet burde ta seg råd til å lage enda bedre ordninger for gravide arbeidstakere. Heller det, enn å jukse det til med sykmeldinger. Jeg synes det er helt ok at mange kvinner ikke arbeider de siste tre månedene av svangerskapet. Dette er ikke et uttrykk for sykeliggjøring av gravide. Men det har mer med politikk enn med medisin å gjøre, sier Salvesen.

Forrige side Neste side