Nyhetsartikkel

Tåler gravide mindre enn før - eller har kravene fra samfunnet blitt for store?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

-Forskjell på leger og holdninger til gravide og sykmeldinger

- I hvilken grad er det legen som er skyld i det høye sykefraværet? Er det et problem at det ikke finnes noen fastsatte retningslinjer på hvordan leger skal forholde seg til svangerskapsrelaterte plager, slik at dette vil variere mye fra lege til lege?

- Du vil se forskjell på leger i spesialisthelsetjenesten og allmennpraktikere. Jeg er nok mer letthendt med sykmeldinger av gravide enn fastlegen. Jeg tror det skyldes at jeg ser de sykeste gravide, mens fastlegen ser de friskeste. Vi blir nok begge farget av vår hverdag. Jeg tror også det kan være forskjell på hvordan kvinnelige og mannlige leger håndterer dette, og kanskje spiller det en rolle hvor mange gravide pasienter en lege har. Generelt tror jeg at allmennlegene er flinkere "portvakter" enn leger i spesialisthelsetjenesten. Så kan man igjen spørre; Har vi som samfunn råd til dette? Har det så mye å si om vi utvider velferdsordningen? Eller skal vi slå oss til ro med at vi allerede er verdensmestre og at det ikke er rom for ytterligere forbedringer i våre sosiale ordninger? Det er mulig at gravide er mer borte fra jobb nå enn før, men jeg tror ikke dette skyldes en sykeliggjøring. Norske kvinner skal være i best mulig form til fødselen, og til å ta vare på barna etterpå. Det synes jeg vi som samfunn har råd til. Inkluderende arbeidsliv og gode velferdsordninger er viktigere enn medisinske vurderinger når det kommer til disse spørsmålene, sier Salvesen.

Forrige side Neste side