Nyhetsartikkel

Tåler gravide mindre enn før - eller har kravene fra samfunnet blitt for store?

Er gravide i økende grad blitt sykeliggjorte, eller er det samfunnet som stiller for store krav til gravide kvinner? Professor og overlege Kjell Å. Salvesen tror ikke alle sykemeldingene blant gravide skyldes medisinske årsaker, men han tror likevel at de sykmeldte kvinnene har god grunn til å ikke gå på jobb.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ingen økt risiko ved skiftearbeid

Et av hovedtemaene i lederartikkelen i Ugeskriftet, er om skiftarbeid i graviditeten fører til økt risiko for dødfødsel og abort. Konklusjonen på en annen artikkel i samme utgave av Ugeskriftet, er at skiftarbeid ikke medførte økt risiko, men at det var en liten økning i risiko for gravide som jobber fast på natten.

- Det er veldig få kvinner som jobber fast om natten, og av disse igjen er det svært få som opplever disse komplikasjonene. Det er en mye større andel kvinner som har skiftarbeid med kortere perioder med kvelds- og nattarbeid. For denne type arbeid viste studien ingen økt risiko. Vitenskapelig er det derfor ikke bevist at det er farlig å jobbe skift, men ofte er det føre-var prinsippet som avgjør, sier Salvesen.

Selv er han klar på hva som er hans viktigste budskap ved dette temaet - gravide bør holde seg fysisk aktive, og arbeidsgivere bør legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, konkluderer Salvesen.

Dette intervjuet er opprinnelig fra 2009, men er gjennomgått og godkjent av Salvesen for republisering i 2014.

Forrige side Neste side