Informasjon

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Informasjon fra NAV

Lenke til NAV: Svangerskapspenger

Skjema for svangerskapspenger:

  • Fra arbeidstaker, fylles ut av lege eller jordmor: Tilrettelegging og omplassering p.g.a. graviditet
  • Selvstendig næringsdrivende eller frilanser: Krav om svangerskapspenger

Andre ordninger som kan være aktuelle

  • Foreldrepenger ved fødsel
  • Barnetrygd
  • Kontantstøtte