Informasjon

Barseltiden

Barseltiden varer fra fødselen er over og i omtrent seks uker - eller den tiden kroppen bruker på å tilpasse seg en ikke-gravid tilstand. Det er vanlig å være sliten - ikke vær redd for å be venner eller familie om hjelp.

I løpet av de ni månedene som fører frem til fødselen, har kroppen gjennomgått store endringer. Etter fødselen skal kroppen tilbake til tilnærmet før-gravid tilstand. I løpet av barseltiden på seks uker blir mye av dette unnagjort.

Barseltiden er den tiden kroppen bruker til å tilpasse seg fysisk og psykisk at svangerskapet er over, og at livet som småbarnsmor tar over.

De første par dagene etter fødselen tilbringer du som regel på føde- og barselavdelingen på sykehuset. De aller fleste føde- og barselavdelingene i Norge såkalt "Mor-barn-vennlige sykehus". Dette betyr at du kan ha barnet hos deg hele tiden etter fødselen. Personalet på barselavdelingen kan hjelpe deg i gang med ammingen, og de kan vise deg hvordan du skal stelle den nyfødte. Vanlig oppholdstid på barselavdelingen etter en fødsel er mange steder 60 timer for førstegangsfødende og 48 timer for flergangsfødende.

Renselse og etterrier

De første dagene etter fødselen er det vanlig å blø som ved en kraftig menstruasjon, og det er vanlig at det følger med en del blodklumper. Dette kalles renselse, og den kan vare i opptil seks uker etter fødselen. Etterhvert vil blødningene avta, og renselsen vil da i hovedsak bestå av slim og utflod. Vask og skyll godt etter hver dotur, og skift bind jevnlig. For å redusere risikoen for infeksjoner i denne perioden, bør du ikke bruke tamponger. Dersom lukten blir veldig ubehagelig, kan det være et tegn på en betennelse. Kontakt da fødeavdelingen. Renselsen lukter normalt som en vanlig menstruasjon.

I starten av barseltiden er det vanlig å føle seg sliten og trøtt. Det viktigste du kan gjøre for deg selv og barnet i denne tiden er å sørge for å hvile ut, og bli kjent med barnet ditt. Dersom du får problemer med å sove bør du ta kontakt med barselavdelingen dersom du fortsatt er på sykehuset, eller med fastlege eller helsestasjon dersom problemet oppstår når du har kommet hjem igjen.

Etterrier er vanlig de første dagene etter fødselen, det er et tegn på at livmormuskelen trekker seg sammen. Livmoren skal ende opp med en ikke-gravid størrelse. Ofte merkes etterriene i forbindelse med amming, og de oppleves gjerne verre etter andre eller tredje fødsel. Om nødvendig kan du få smertestillende tabletter. Snakk med personalet på barselavdelingen om hvilke smertestillende du trygt kan ta, selv om du ammer.

Neste side