Informasjon

Samleie fremskynder ikke fødsel

Studier avliver nok et kjerringråd.

Hopp til innhold

Ifølge en studie utført ved Ohio State University College of Medicine, har ikke samleie rundt termin noen effekt som kan påskynde en fødsel. Denne studien viser faktisk det motsatte, at samleie rundt termin kan føre til at ventetiden varer i noen dager ekstra.

Tydelige tall

93 kvinner med ukompliserte svangerskap, og der alle ventet ett barn (altså ikke tvillinger eller flere), deltok i studien. Alle var 37 uker eller mer på vei, og de var altså innenfor normalrammene av termin. Kvinnene ble ved den ukentlige kontrollen spurt om de hadde hatt samleie i perioden, og i så fall hvor mange samleier de hadde hatt. Omtrent halvparten av kvinnene hadde samleier i de siste ukene før fødselen. De av kvinnene som hadde hatt samleier i perioden, fødte i snitt etter 39,9 uker, mens de som ikke hadde hatt samleie i løpet av disse ukene, fødte i snitt ved 39,3 uker. Statistisk sett er dette tydelige tall. Blant de som ikke hadde samleier de siste ukene av svangerskapet, var det også færre som fikk satt i gang fødselen.