Informasjon

Smertelindring under fødselen

Tiltak som kan lette fødselen

Mange mener at å føde uten bruk av smertestillende medisiner, er det beste. Du får på denne måten et mye mer bevisst forhold til det som skjer, og kan da være mer aktiv under selve fødselen. I en del tilfeller vil det likevel være bedre å bruke smertestillende midler. Dette gjelder blant annet langvarige fødsler, og fødsler hvor smertene er spesielt sterke.

Forrige side Neste side