Informasjon

Homofili, assistert befruktning og rettigheter

Fra 1. januar 2009 ble ekteskapsloven endret slik at homofile også kan gifte seg. Som ektefeller har homefile rett til å adoptere, og til assistert befruktning.

Endringene i ekteskapsloven har medført at homofile kan adoptere sammen - dersom de er gift. Det er fortsatt kun ektefeller som kan adoptere sammen. Samtidig som endringene i ekteskapsloven trådte i kraft, ble Partnerskapsloven opphevet. De som har inngått partnerskap må selv sende en erklæring til folkeregisteret om at partnerskapet skal gjelde som ekteskap.

En ektefelle eller registrert partner kan også stebarnsadoptere den andre ektefellens barn. En stebarnsadopsjon innebærer at den ene partneren i et registrerte partnerskap, med samtykke fra den andre partneren, kan adoptere dennes barn.

Lesbiske ektepar får assistert befruktning

Ifølge det nye lovverket kan nå også lesbiske ektepar få assistert befruktning i Norge. Dette betyr at den som ikke føder barnet blir medmor. Bioteknologilovens vilkår for inseminasjon er at "det kan finne sted når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller er samboere i ekteskapsliknende forhold".

Tidligere førte begrensninger i loven til at en del valgte å dra til utlandet for å få utført assistert befruktning ved en medisinsk klinikk, eller de gjorde avtaler med private donorer.

Vil du vite mer?

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Bioteknologiloven

Adopsjonsloven

Ekteskapsloven