Informasjon

Keisersnitt - Vi bør holde på det som er normalt og naturlig

De siste årene har andelen keisersnitt steget jevnt. Årsaken til dette er ikke helt klar, men for både mor og barn er en naturlig fødsel som regel det beste. - Vi må jobbe for å holde på det som er normalt og naturlig, og bidra med et sikkerhetsnett der det trengs, sier professor i fødselsmedisin, Bjørn Backe

- De to viktigste årsakene til keisersnitt er det vi kaller truende asfyksi (oksygenmangel) og langsom fremgang i fødselen. Truende asfyksi innebærer at vi gjør keisersnitt fordi barnets tilstand er dårlig. Dette er årsaken til en femtedel av keisersnittene. Langsom fremgang i fødselen står for en femtedel av tilfellene der keisersnitt blir utført. Andre årsaker er at mor har hatt to eller flere tidligere keisersnitt, slik at det kan være risiko ved at hun føder normalt, eller svangerskapsforgiftning eller seteleie. Noen hevder at kvinnens eget ønske er en grunn til å gjøre keisersnitt, andre mener at det er en misforståelse. I Norge kan ikke kvinnen bestille et keisersnitt, på samme måte som du ikke kan bestille en hofteoperasjon. Det er det legen som gjør. Pasienten har krav på å bli hørt, men det er alltid legen som avgjør, sier Bjørn Backe, som er professor og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NTNU og ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Han understreker at gynekologen som tar avgjørelsen, har plikt til å høre pasientens syn og selvsagt er påvirket av den gravides ønsker, men ikke har plikt til å rette seg etter alle ønsker. Er det uenighet, kan kvinnen bruke sin rett til fritt sykehusvalg, og prøve et annet sted. I praksis er det sjelden at slike situasjoner oppstår. Kvinnens ønske har stor gjennomslagskraft.

Keisersnitt mot kvinnens vilje?

En mer problematisk situasjon kan oppstå dersom legen anbefaler keisersnitt, og pasienten ikke vil.

- Spørsmålet som har vært mye diskutert, er om man kan gjøre keisersnitt mot kvinnens vilje, for å redde barnet. Juridisk er nok ikke dette helt avklart, og det er en veldig vanskelig situasjon. Grunnleggende spørsmål i en slik diskusjon er om det ufødte barnet er et selvstendig rettsobjekt med egne rettigheter, og i hvilken grad man kan overkjøre kvinnen for å redde barnet, sier Backe.

Neste side