Informasjon

Keisersnitt - Vi bør holde på det som er normalt og naturlig

Temaside om Korona

Terskelen for keisersnitt har blitt lavere

I løpet av de siste årene har andelen keisersnitt økt. I 1999 utgjorde keisersnitt 13 prosent av alle fødsler, nå er vi oppe i 16 prosent. Hva er årsaken til denne utviklingen?

Data fra Medisinsk Fdselsregister.
Data fra Medisinsk Fdselsregister.

- Vi vet ikke hva som er årsaken, men generelt er nok terskelen for keisersnitt blitt lavere. Hvis du sammenligner med 30-40 år tilbake, er de som føder nå mye eldre, de får færre barn, og flere er dermed førstegangsfødende. I tillegg er det flere kvinner med ulike sykdommer som får barn, og flere som blir behandlet for barnløshet. Dermed er det flere som tidligere ikke ville blitt gravide, som nå blir det - med de medisinske utfordringene det medfører. Økningen de siste årene kjenner vi ingen medisinsk forklaring på. Det er nok terskelen for å utføre keisersnitt som har blitt lavere hos leger, og pasienters syn på keisersnitt som er forandret. Det er store ulikheter i holdninger til keisersnitt, både blant pasienter og leger. Hvorfor det har vært en slik økning i antall keisersnitt de seneste årene, har vært mye diskutert i mange land, og det finnes mange vitenskaplige artikler som tar opp keisersnittepidemien. Mange land har forsøkt å bremse keisersnittepidemien, men ingen har klart å gjøre dette, sier Backe.

Forrige side Neste side