Informasjon

Keisersnitt - Vi bør holde på det som er normalt og naturlig

Temaside om Korona

Snart 10 000 keisersnitt i året

Keisersnitt er et av de aller hyppigste kirurgiske inngrepene som blir utført i Norge, og hvert år blir det utført rundt 9 500 keisersnitt her til lands.

- For den enkelte kvinne er risikoen veldig lav, og sjansen man tar ved keisersnitt er veldig liten. I og med at det utføres så mange keisersnitt, spiller risikoen og den økte forekomsten av komplikasjoner absolutt en rolle, men for den enkelte er kanskje ikke diskusjonen om tall så veldig interessant, sier Backe.

Den vanligste årsaken til at en kvinne ønsker keisersnitt, når det ikke er andre medisinske grunner til det, er fødselsangst.

- Det er redselen og usikkerheten for noe som ikke lar seg kontrollere. Du vet ikke når fødselen begynner. Det kan ta kortere tid enn du tror, og det kan ta lengre tid, men ingen kan styre dette. Vår jobb er å opprette et sikkerhetsnett som tar vare på mor og barn, og vi påser at det ikke skjer noe galt. Ved et planlagt keisersnitt er alt avtalt på forhånd. Du vet når barnet kommer, hva slags smertelindring du skal få, når du kan reise hjem igjen ... Med litt jobbing kan du til og med sikre deg at du får en lege du kjenner, til å foreta inngrepet. Ved en vanlig fødsel vil du mange steder møte jordmødre og leger du aldri har sett før, sier Backe.

Forrige side Neste side