Informasjon

Keisersnitt - Vi bør holde på det som er normalt og naturlig

Temaside om Korona

Må jobbe for å holde fødslene normale

- Er det mange som tror at et keisersnitt er enklere og mer gunstig for kroppen enn en vanlig fødsel?

- Jeg tror det er en vanlig misforståelse. Men det er nok motsatt. Generelt sett er en vaginal fødsel bedre for kroppen. At barnet blir hentet ut gjennom bukveggen ved en operasjon, er ikke naturlig. En operasjon er og blir et traume - en alvorlig påkjenning for kroppen, sier Backe.

Keisersnitt som er utført etter kvinnens eget ønske, utgjør et sted mellom 5-10 prosent av alle keisersnitt her til lands. Årlig blir omtrent 16 prosent av alle fødende i Norge forløst ved keisersnitt.

I verdenssammenheng er ikke de norske tallene på 16 prosent så ille. Verdensgjennomsnittet er anslått av Verdens helseorganisasjon til å være rundt 15 prosent.

- I Chile blir omtrent 45 prosent av alle fødsler gjennomført ved keisersnitt. I Kina er tallet anslått til 40 prosent, der er det mange som velger å sterilisere seg samtidig i henhold til ett-barns politikken. I England er tallene litt over 20 prosent. Når vi vet at et keisersnitt påfører mor og barn unødige komplikasjoner og problemer, er de høye tallene likevel et tankekors. Vi må ha som mål å bevare det som er normalt og naturlig, og i så måte er utviklingen i Norge nokså positiv. Og vår jobb som fødselsleger er å sørge for å holde de fødende normale så lenge det går, og passe på å ha et sikkerhetsnett når det er behov for det, det vil si hvis fødselen slutter å være normal, sier Backe.

Forrige side Neste side