Informasjon

Amming og legemidler

Inntak av legemidler bør om mulig unngås i den perioden du ammer. Men noen ganger har du ikke noe valg, du må ta medisin. Hva tolererer barnet, og hva tolererer det ikke?

Nybakte mødre kan ha bruk for legemidler mens de ammer. Enkelte legemidler lar seg fint kombinere med amming, andre krever tilpasninger, og noen er uforenlige med amming. Legemiddelbruk i ammeperioden bør derfor alltid diskuteres med lege. Om du har inntrykk av at medikamentell behandling av deg som mor påvirker barnet, bør dette drøftes med lege.

Hvis kvinnen har brukt et legemiddel på grunn av sykdom under svangerskapet, er det sannsynlig at hun kan fortsette å bruke det mens hun ammer, fordi barnet tilføres mye mindre via morsmelken enn under svangerskapet.

Kan legemidlet gå over i brystmelken?

De aller fleste medisiner som en ammende kvinne inntar, vil passere over i brystmelken, men i svært små mengder. I praksis er det sjelden at medisiner i så små mengder vil påvirke barnet. Et fåtall medisiner kan være skadelig for spedbarn selv i små doser, særlig før barnets nyre-/leverfunksjon er kommet godt i gang. Dette skjer den første måneden etter fullgått svangerskap. Det finnes medisiner som ikke passerer over i brystmelken i det hele tatt, samtidig finnes også legemidler som påvirker barnet i slik grad at de ikke skal kombineres med amming.

Nesten 80 prosent av de bivirkningene som rapporteres hos brysternærte barn, forekommer hos nyfødte og spedbarn under to måneder. Hvis barnet er over tre måneder, er det liten risiko for bivirkninger. Årsaken er at barn under to måneder, særlig for tidlig fødte barn, har nedsatt evne til å bryte ned og skille ut legemidler.

Neste side