Informasjon

Amming og legemidler

Legemiddelbruk i ammeperioden

De aller fleste medisiner som fås kjøp uten resept, anses som trygge å bruke i normale doser i ammeperioden. Unntak er for eksempel enkelte allergimedisiner, medisiner mot sjø-/bilsyke. Du må også være klar over at det meste av medisiner som tas i større doser eller over lengre tid, kan påvirke barnet. Ved kjøp av legemidler vil det alltid være et vedlegg som omtaler eventuelle forsiktighetsregler ved graviditet og amming. Det er fornuftig å lese dette skrivet før du starter å bruke legemidlet.

Medisiner som smøres på kroppen, inhaleres eller tilføres kun deler av kroppen (nesespray, øyedråper o.l.), er som regel trygge å bruke i ammeperioden. Medisiner som smøres direkte på brystene, bør du som regel unngå i ammeperioden.

De fleste blodtrykksmedisinene er trygge å bruke under amming, men gruppen beta-blokkere kan forårsake treg hjerterytme eller lavt blodtrykk hos barnet.

Dersom mor har epilepsi, må hun ofte bruke medisiner også i ammeperioden. Noen av disse medisinene kan medføre slapphet hos barn. Epileptikere bør ikke stoppe bruken av medisiner, og det å endre dose eller behandling kan være mer skadelig enn bruk av medisinen. I mange tilfeller er amming fortsatt mulig, men da må du følge nøye med barnet.

Noen antibiotika kan overføres med morsmelken i mengder som er store nok til å endre det naturlige bakterieinnholdet i barnets tarm. Typiske plager forårsaket av dette er trøske eller diaré hos barnet. I slike tilfeller bør behandlingen avsluttes eller endres til en annen type antibiotika. Om det ikke er mulig, må barnet over på alternativ næring i en periode.

Teofyllin brukes i behandling av astma, men finnes også i te og er nært beslektet med koffein. Teofyllin og koffein kan passere med brystmelken til mor. Disse stoffene kan gjøre barnet irritabelt, men de er ikke skadelige for barnet.

Bruker mor beroligende medisiner som benzodiazepiner (f. eks Vival, Valium, Sobril) eller barbiturater, kan dette gi slapphet hos barn som drikker hennes brystmelk. Barnet bruker ofte mye lengre tid enn mor på å kvitte seg med slike legemidler, og vedvarende bruk hos mor vil kunne føre til en opphopning og høye doser i barnets kropp.

Som tidligere nevnt, bør all legemiddelbruk i ammeperioden drøftes med lege. Enkelte medisiner er trygge å bruke i ammeperioden så lenge de blir håndtert på riktig måte og i riktig dose. Dose, når medisinen tas i forhold til amming, varighet av behandlingen, hvor mye barnet ammer og alder og vekt på barnet er faktorer som kan påvirke legens vurderinger av legemiddelbruk i ammeperioden.

Forrige side Neste side