Informasjon

Amming og legemidler

Legemidler som ikke bør benyttes i ammeperioden

Generelt bør det utvises tilbakeholdenhet ved bruk av nye legemidler når overgang til morsmelk er ukjent, og klinisk erfaring mangler.

Medisiner som tilhører amfetamin-gruppen (for eksempel ritalin), cellegift, noen former for antibiotika, ergotamin (migrenemedisin) og  radioaktive stoffer, er ikke forenlige med amming. Amming blir som regel frarådd under behandling med litium (mot bipolar lidelse), men kan unntaksvis vurderes når en kan overvåke barnet godt.

Enkelte medisiner kan også påvirke melkeproduksjonen til mor og bør unngås i ammeperioden. Dette omfatter medisiner som bromokriptin, kvinnelige kjønnshormon som østrogen og progesteron (finnes blant annet i p-piller) og levodopa (parkinson-medisin).

Forrige side Neste side