Informasjon

Amming og legemidler

Røyking, alkohol og illegale rusmidler

Små barn bør aldri utsettes for røyking. Røyking bør heller ikke finne sted mindre enn to timer før amming. Røyking kan påvirke melkeproduksjonen, men røyking kan også hemme vekst og utvikling av spedbarnet. Overforbruk av alkohol hos mor kan gjøre ammende barn trøtte og forårsake svettetokter. Alkohol kan også påvirke lengdeveksten hos barn samt føre til overvektsproblematikk. Illegale rusmidler kan skade små barn gjennom en rekke mekanismer.

Forrige side Neste side