Informasjon

Amming og legemidler

Kilder

  • Nordeng H, Jettestad M, Sitras V. Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden. Veileder i fødselshjelp. Sist oppdatert 17. februar 2020.
  • Nordeng H, Sortvik Nilssen L. Amming og legemidler. Norsk legemiddelhåndbok, sist endret 15.05.2019. 
Forrige side