Informasjon

Legemidler og svangerskap

Selv om man skal være forsiktig med å bruke legemidler under svangerskap og i ammeperioden, er det sjelden at legemidler er skadelige for fosteret.

Som en hovedregel bør man forsøke å bruke minst mulig medisiner når man er gravid. Medisiner kan skade fosteret, og det tryggeste er å avstå fra bruken dersom medisinene ikke er nødvendige. Noen sykdommer krever imidlertid medikamentell behandling også hos gravide. Bruk av medisiner under svangerskap bør alltid diskuteres med lege. Dette gjelder også kosttilskudd.

Hvordan kan legemiddel skade fosteret?

De fleste legemidler tas opp i blodet og fraktes rundt i hele kroppen. Mor og foster har to separate sirkulasjonssystemer, og de har ikke et felles blodomløp. Morkaken fungerer som et skille mellom morens og barnets blodomløp. Oksygen og næringsstoffer filtreres fra mors blod over til barnet. I denne prosessen vil også de fleste medisiner i mors blod overføres til barnet.

Det er hovedsakelig tre måter fosteret kan skades av legemidler på:

  1. Legemiddel kan ha en direkte effekt på fosteret og skade fosterutviklingen, i verste fall forårsake abort.
  2. Legemiddel kan påvirke morkaken. Den vanligste årsakssammenhengen er at et legemiddel, for eksempel nikotin, får blodårene i morkaken til å trekke seg sammen. Det fører i sin tur til at fosterets tilgang på både oksygen og næring begrenses, og risikoen for undervekt eller underutvikling hos fosteret øker.
  3. Livmoren er i hovedsak en muskel som barnet ligger inne i. Legemidler kan få livmoren til å trekke seg kraftig sammen. Dette kan føre til dårlig blodtilførsel til fosteret, men det kan også forårsake igangsettelse av fødsel og resultatet blir en for tidlig fødsel.
Neste side